Ett starkare samhälle. Ett tryggare Nacka.

Khashayar Farmanbar Kalender Bli medlem!

Rädda Hästhagens förskola!

Hästhagens förskola byggdes 1968 i Hästhagen och tillhör Järlahöjdens rektorsområde. Idag finns 30 barn och 7 medarbetare på förskolan. Hästhagens förskola hotas nu av nedläggning. Anledningen som anges är att renoveringen skulle bli för dyr jämfört med barnantalet. Vi håller inte med om…

Läs mer

Dämpa bullret vid Fisksätra station

Nackas kommunfullmäktige behandlade vid sitt möte den 1 februari detaljplan för Fisksätra station med huvudsakliga syftet att bygga dubbelspår på Saltsjöbanan för att kunna öka turtätheten.  I detaljplaneförslaget anges att bullret på många platser kommer att ligga över…

Läs mer

Bilbränderna måste få ett stopp

Sen i julas har det skett många anlagda bränder på Henriksdalsberget. Återvinningsstationen har brunnit flera gånger och nio bilar har eldats upp. Vid ett tillfälle spred sig branden till förskolan.  Khashayar Farmanbar (S), kommunalråd i opposition i Nacka, har kommenterat händelserna:  – Det…

Läs mer
facebook Twitter Email