Låt statsbidragen gå till välfärden

Den budget som Allianspartierna i Nacka har lagt för 2020 innebär nedskärningar och besparingar för flera nämnder, däribland kommunstyrelsen. Dessutom beslutade en majoritet av Kommunstyrelsen att införa ytterligare besparingar på kommunens verksamheter vid kommunstyrelsens sammanträde 2020-01-13. Bland annat beslutades om generell besparing på alla verksamheter på ca 25 miljoner kronor per år. 

– Med ena handen ger kommunen checkar för att finansiera välfärdsverksamheter, och samtidigt med andra handen drar tillbaka de men bara från de egna kommunala verksamheterna, säger Khashayar Farmanbar (S), kommunalråd i opposition. 

Den socialdemokratiskt ledda regeringen aviserade nyligen tillsammans med Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna att ytterligare 5 miljarder kronor kommer att tillföras kommuner och regioner. Det ger Nacka ytterligare 35 miljoner kronor utöver de medel statsbidrag som sedan tidigare aviserats. Dessa är återkommande pengar, då regeringen tillsammans med Januariavtalspartierna, redan kommunicerat att nivån för statsbidrag bibehålls på denna höjda nivå även nästa år för att höjas med ytterligare 5 miljarder kronor 2020.  

– Detta är alltså helt nytt tillskott för året som inte medräknats tidigare och är användbart eftersom vi vet att de pengarna återkommer även kommande år. Då kan vi dra bort besparingskraven och stärka våra skolor och välfärdsverksamheter med de här pengarna, säger Khashayar Farmanbar. 

Socialdemokraterna i Nacka har lagt ett politikerinitiativ till kommunstyrelsen angående detta. 

– Vi vill därför avskaffa det generella besparingsmålet, rädda Naturskolan och använda det som återstår för att ytterligare förstärka skolor och sociala verksamheterna i Nacka, säger Khashayar Farmanbar. 

Förra året hävdade lokala allianspartierna i Nacka att kommunen har ”urstark ekonomi”, utan att några större förutsättningar har förändrats blev det iår ”tufft läge” och ”besparignskrav”. 

– När en som styr på ett år går från att hävda ”urstark ekonomi” till ”tufft läge” är det ännu en bekräftelse på dålig kontroll över ekonomin. Därför är regeringens pengar välkommet för att rädda välfärden, Naturskolan och att stärka våra social verksamheter, säger Khashayar Farmanbar. 

facebook Twitter Email