Mät den digitala mognaden

En organisations digitala mognad är dess förmåga att dra nytta av digitaliseringens möjligheter. Det mäter organisationers förmåga att ta till sig och utveckla digital innovation. För att kunna följa upp kommunfullmäktiges beslut om digitalisering bör kommunstyrelsen systematiskt och kontinuerligt mäta den digitala mognaden i de kommunala enheterna och inom de kommunalt finansierade verksamheterna. 

DiMiOS (Digital Mognad i offentlig sektor) är ett analysverktyg som hjälper organisationer mäta den digitala mognaden i offentlig sektor. Socialdemokraterna i Nacka har lämnat in ett politikerinitiativ till kommunstyrelsen om att även Nacka kommun ska använda sig av detta. Det används redan idag i många kommuner och myndigheter i hela Sverige. 

– En kommun blir inte bättre på teknik bara för att fler tekniska apparater och system köps in. Vi måste säkerställa att dessa används på ett sätt som gynnar nackaborna. Att DiMiOS används i många kommuner i hela Sverige gör att vi kan jämföra oss och att ta inspiration av andra, säger Khashayar Farmanbar (S), kommunalråd i opposition och tidigare IT-företagare. 

Parallellt med detta erbjuder SKR fördjupat kompetenslyft för ökad digitalisering. 

– I digitala implementationer är utbildning minst lika viktigt som den digitala lösningar i sig, om den på riktigt ska ge önskad effekt. Detta gäller i hela ledet, från systemanvändare till ledningsgrupp, säger Khashayar Farmanbar. 

Nacka är en av de kommuner i regionen som hittills inte visat intresse för en sådan workshop inom ökad digitalisering för ledning, styrning och organisation, utveckling och innovation och teknologi och information.  

– Vi vill att digitaliseringen i Nacka kommun ska finnas till för att öka möjligheter och förbättra livskvaliteten för nackabor. Nacka kommun ska ligga i framkant i digitalisering, ha en hög grad av digital mognad och alltid blicka mot vad framtidens digitala lösningar kan erbjuda våra invånare, säger Khashayar Farmanbar. 

facebook Twitter Email