Bygg väderskydd i SL-hamnarna

Båttrafiken används i allt högre utsträckning. Såväl arbetspendlare som enskilda resenärer och turister samsas på båtarna mellan Lidingö och Stockholm. Många står länge i kö för att säkert komma med båten och inte bli akterseglade. Det händer att båtarna blir fullbelagda. 

Nu har Socialdemokraterna i Nacka lämnat in en motion till i partiets distriktskongress om att region Stockholm ska tillse att väderskydd ska finnas vid samtliga SL-båtars anlöpningshamnar. Khashayar Farmanbar (S), kommunalråd i opposition i Nacka, har kommenterat detta. 

– SL-trafiken behöver vara tillgänglig för alla. Under stor del av året är det kallt, mycket kallt att stå vid vattnet och vänta på SL-båtarna. Vi vill att väderskydd ska finnas vid samtliga SL-båtars anlöpningshamnar. Det borde vara självklart med bättre möjligheter för de väntande att få skydd även vid Saltsjöqvarn, Finnboda hamn och Kvarnholmen. 

Frågan om att vindskydd är ett ansvar som ligger under både region och kommuner, vilket gör att många skärgårdskommuner omfattas av detta initiativ. 

– Eftersom det är region Stockholm som ansvarar för trafiken medan kommunerna är bygglovsgivare är det nödvändigt med ett samarbete dem emellan för att tillgodose trafikanternas behov av ändamålsenliga väderskydd. 

Motionen kommer behandlas på distriktskongressen för Socialdemokraterna i Stockholms län lördagen den 24 april.

facebook Twitter Email