Regeringens Coronastöd ger Nacka plusresultat

Nacka kommun har redovisat det första tertialbokslutet för 2020, alltså en delårsrapport och prognos för årets ekonomiska resultat. Underlaget tar hänsyn till förändrade skatteprognoser och statens alla satsningar finns inräknade. Tertialbokslutet visar en prognos på 156 miljoner kronor ökad vinst utöver budget för helåret för Nacka kommun.  Socialdemokraterna i Nacka vill att överskottet går till välfärden. Istället planerar den styrande alliansen att…

Läs mer

Nacka kommuns årsredovisning för 2019

På Nacka kommuns senaste kommunfullmäktigemöte presenterades kommunens årsredovisning för 2019. Här är Socialdemokraternas kommentarer, som också lades till protokollet: Årsredovisningen i många stycken tydliggör den styrande majoritetens brist på att se och uppmärksamma behov som finns de svagaste grupperna. Ett av de allvarligaste och svåraste problemen att hantera framöver är bristen på bostäder inom det sociala…

Läs mer

Orimlig arbetsbelastning vardag för Nackas medarbetare

Nacka Kommuns Medarbetarundersökning för 2019 visar låga siffror om personalens välmående. Över 40 % av medarbetarna angav att de inte kan återhämta sig mellan perioder av hög arbetsbelastning och 40 % angav att de inte har en rimlig arbetsbelastning. Vid nedbrytning av resultaten framgår att Välfärd Skola sticker ut negativt på frågan som rör återhämtningen.  Khashayar Farmanbar (S), kommunalråd i opposition i Nacka, har kommenterat på medarbetarundersökningen.  – Det här…

Läs mer

Alliansen hemlighetsmakeri kan bryta mot lagen

Den 2 mars 2018 lämnades en motion till Nacka kommun som handlade om att utveckla Fisksätra Folkets hus. Denna motion har sedan varit obehandlad och inga rapporter om arbetet har inkommit på väldigt lång tid. En tjänsteskrivelse kom till slut den 7 oktober 2019, där det framgår att den aktuella fastigheten inte längre kan nyttjas…

Läs mer

Nacka långt ifrån målet att bli drogfritt

Denna vecka har nyheter om Nacka präglats av narkotikaproblem. Mitt i Nacka skrev om en person som dömts till fängelse för att ha odlat cannabis under sängen. Nacka-Värmdö Posten rapporterade om en bilfirma som påträffat narkotika i en bil. SVT rapporterade om att Veckans brott under en vecka i oktober 2019 har drogtestat avloppsvattnet vid Henriksdals reningsverk, som bland annat tar emot avloppsvatten från delar av Nacka. Det visade rester på användande av nästan 1,8 miljoner doser cannabis, 33…

Läs mer

S-budget 2020: Barnen först

På kommunstyrelsens möte den 11 november presenterar vi vår socialdemokratiska budget för Nacka kommun 2020. Jämfört med Alliansens budget får utbildningsnämnden ett ökat anslag på över 12 miljoner kronor och sociala verksamheten 11 miljoner kronor, däribland ett stort arbete mot narkotikaanvändning bland unga. År 2020 blir barnkonventionen lag i Sverige, vilket har satt en stor…

Läs mer

Preliminärt valresultat: Nacka har ökat förtroende för Socialdemokraterna

Söndagen den 26 maj hölls Europaparlamentsvalet. I Nacka kommun fick Socialdemokraterna ökat förtroende av väljarna enligt det preliminära valresultatet. I förra Europaparlamentsvalet 2014 fick Socialdemokraterna 13,5 % av rösterna i Nacka. När det preliminära valresultatet presenterades för årets val hade Socialdemokraterna ökat med 2082 röster till 15,9 %, alltså +2,3 %. Partistödet var starkt i…

Läs mer

Förtidsröstningen för Europaparlamentsvalet har öppnat

Från och med idag 8/5 till och med valdagen 26/5 kan du rösta i Europaparlamentsvalet. När du förtidsröstar kan du rösta i hela landet. På valdagen gäller den vallokal som står på ditt röstkort. Socialdemokraterna går till val med huvudfokus på att försvara demokratin, säkra trygga jobb, kämpa mot klimathotet och stärka internationellt samarbete. – …

Läs mer
facebook Twitter Email