Öka insatser mot kränkande behandling

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott får återkommande rapport om antalet inkomna anmälningar rörande kränkande behandling i Nackas skolor. Skillnaden i antal rapporterade kränkningar per elev är stor mellan skolorna. Vissa skolor tenderar att mätning efter mätning visa upp…

Läs mer

Mät den digitala mognaden

En organisations digitala mognad är dess förmåga att dra nytta av digitaliseringens möjligheter. Det mäter organisationers förmåga att ta till sig och utveckla digital innovation. För att kunna följa upp kommunfullmäktiges beslut…

Läs mer

Låt statsbidragen gå till välfärden

Den budget som Allianspartierna i Nacka har lagt för 2020 innebär nedskärningar och besparingar för flera nämnder, däribland kommunstyrelsen. Dessutom beslutade en majoritet av Kommunstyrelsen att införa ytterligare besparingar på kommunens verksamheter vid kommunstyrelsens…

Läs mer

Behåll och utveckla Naturskolan

På kommunstyrelsemötet på måndag den 13 januari behandlas ett förslag på att avveckla Naturskolan i Velamsund. Detta förslag var oväntat, då skolan alltid har presterat bra. I tjänsteskrivelsen framgår att Naturskolan under åren har levererat bra och bidragit till att utbilda barn, elever och…

Läs mer

Vi tar fight för vattenkvaliteten i länet

På senaste mötet med kommunstyrelsen arbetsutskott blev det klart att Allianspartierna vill att Nacka lämnar Tyresåns vattenvårdsförbund.  Tyresån är ett av länets största huvudavrinningsområden. Förbundet tar fram åtgärdsförslag, undersöker miljön och informerar…

Läs mer

Orimlig arbetsbelastning vardag för Nackas medarbetare

Nacka Kommuns Medarbetarundersökning för 2019 visar låga siffror om personalens välmående. Över 40 % av medarbetarna angav att de inte kan återhämta sig mellan perioder av hög arbetsbelastning och 40 % angav att de inte har en rimlig arbetsbelastning. Vid nedbrytning av resultaten framgår att…

Läs mer

Alliansen hemlighetsmakeri kan bryta mot lagen

Den 2 mars 2018 lämnades en motion till Nacka kommun som handlade om att utveckla Fisksätra Folkets hus. Denna motion har sedan varit obehandlad och inga rapporter om arbetet har…

Läs mer

Nacka långt ifrån målet att bli drogfritt

Denna vecka har nyheter om Nacka präglats av narkotikaproblem. Mitt i Nacka skrev om en person som dömts till fängelse för att ha odlat cannabis under sängen. Nacka-Värmdö Posten rapporterade om en bilfirma som påträffat narkotika i en bil. SVT rapporterade om…

Läs mer

S-budget 2020: Barnen först

På kommunstyrelsens möte den 11 november presenterar vi vår socialdemokratiska budget för Nacka kommun 2020. Jämfört med Alliansens budget får utbildningsnämnden ett ökat anslag på över 12 miljoner kronor och…

Läs mer

Preliminärt valresultat: Nacka har ökat förtroende för Socialdemokraterna

Söndagen den 26 maj hölls Europaparlamentsvalet. I Nacka kommun fick Socialdemokraterna ökat förtroende av väljarna enligt det preliminära valresultatet. I förra Europaparlamentsvalet 2014 fick Socialdemokraterna 13,5 % av rösterna i…

Läs mer
facebook Twitter Email