Vi ska jobba Nacka ur krisen tillsammans

Socialdemokraterna i Nacka vill arbeta för en kraftfull grön återstart med fokus på jobben. Det innebär stora investeringar i Nackas välfärd och äldreomsorg. Tack vare regeringens budget står Nacka nu inför historiska möjligheter.  Socialdemokraterna i Nacka och nationellt gick till val på satsningar i välfärden. Nu följer regeringen upp…

Läs mer

Droganvändning bland unga i Nacka ökar markant

Idag släpptes Stockholmsenkäten, som återigen visar på att Nacka fortsätter toppa listan över unga som använder droger. Samtidigt ökar kriminell verksamhet och våldsdåd i samhället. Polisen ser ett samband mellan våldsdåden och illegal verksamhet,…

Läs mer

Regeringens Coronastöd ger Nacka plusresultat

Nacka kommun har redovisat det första tertialbokslutet för 2020, alltså en delårsrapport och prognos för årets ekonomiska resultat. Underlaget tar hänsyn till förändrade skatteprognoser och statens alla satsningar finns inräknade. Tertialbokslutet visar en…

Läs mer
facebook Twitter Email