Regeringens Coronastöd ger Nacka plusresultat

Nacka kommun har redovisat det första tertialbokslutet för 2020, alltså en delårsrapport och prognos för årets ekonomiska resultat. Underlaget tar hänsyn till förändrade skatteprognoser och statens alla satsningar finns inräknade. Tertialbokslutet visar en…

Läs mer

Nacka kommuns årsredovisning för 2019

På Nacka kommuns senaste kommunfullmäktigemöte presenterades kommunens årsredovisning för 2019. Här är Socialdemokraternas kommentarer, som också lades till protokollet: Årsredovisningen i många stycken tydliggör den styrande majoritetens brist på att…

Läs mer

Gör om planen för Fisksätra entré

Ungefär var tionde Nackabo bor i Fisksätra, som är Sveriges mest tätbebyggda tätort enligt Statistika Centralbyrån1. Nu planeras ytterligare förtätning med cirka 375 nya bostäder i området. På senaste mötet med kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott i Nacka togs detta upp i ärende om detaljplan och exploateringsavtal Fisksätra entré. Socialdemokraterna i…

Läs mer
facebook Twitter Email