Vårda Danvikens hospital

Danvikens hospital har en över 500 år gammal historia, då det upprättades på initiativ av kung Gustav Vasa. Kungen skrev i brev om stanken från Helgeandsholmens hospital i mitten av 1550-talet och beordrade staden att flytta ut de sjuka till Danviken och…

Läs mer

Inför en rättighetsgaranti för barn

Riksdagen antog 2018 att FN:s barnkonvention skulle bli svensk lag, något som M, SD och C reserverade sig emot. Beslutet trädde i kraft 1 januari 2020. Socialdemokraterna i Nacka har nu arbetat vidare med att förstärka barns rättigheter i kommunen. …

Läs mer

Vi vill att Nacka blir en Klimatkommun

Socialdemokraterna har lämnat in en motion till Nacka kommun om att Nacka ska bli en klimatkommun, genom att ansluta sig till nätverket Klimatkommunerna.  – Det är vårt uppdrag att se till att…

Läs mer
facebook Twitter Email