Låt statsbidragen gå till välfärden

Den budget som Allianspartierna i Nacka har lagt för 2020 innebär nedskärningar och besparingar för flera nämnder, däribland kommunstyrelsen. Dessutom beslutade en majoritet av Kommunstyrelsen att införa ytterligare besparingar på kommunens verksamheter vid kommunstyrelsens…

Läs mer

Behåll och utveckla Naturskolan

På kommunstyrelsemötet på måndag den 13 januari behandlas ett förslag på att avveckla Naturskolan i Velamsund. Detta förslag var oväntat, då skolan alltid har presterat bra. I tjänsteskrivelsen framgår att Naturskolan under åren har levererat bra och bidragit till att utbilda barn, elever och…

Läs mer

Vi tar fight för vattenkvaliteten i länet

På senaste mötet med kommunstyrelsen arbetsutskott blev det klart att Allianspartierna vill att Nacka lämnar Tyresåns vattenvårdsförbund.  Tyresån är ett av länets största huvudavrinningsområden. Förbundet tar fram åtgärdsförslag, undersöker miljön och informerar…

Läs mer
facebook Twitter Email