Kalender

Som medlem är du välkommen att delta i alla våra aktiviteter utom styrelsemötena.

Nomineringsmöte

Mötet kommer att behandla nomineringar till nämnder och styrelser samt motioner till distriktskongressen 2021. På grund av skärpta restriktioner i Stockholms län har styrelsen beslutat att nomineringsmötet kommer att ske helt digitalt. Detta betyder att fysisk närvaro ej kommer att tillåtas. Som medlem hos oss får du länken per mail! Har du inte fått en...

Digitalt medlemsmöte

Digitalt medlemsmöte - Barnens rättigheter i teori och praktik. Vilken är politikens roll? Medlemsmötet gästas av Elizabeth Englund, sakkunnig inom barnkonventionen. Zoom-länk: https://us02web.zoom.us/j/83311565400 Klicka här för att delta!

Digitalt julmingel

Årets julmingel gästas av Anna Sundström, Generalsekreterare för Olof Palmecenter! Klicka in på länken för att delta: https://us02web.zoom.us/j/81231342794

facebook Twitter Email