Förtroendevalda

Socialdemokraterna har en gruppledare i varje politisk nämnd, samt en eller flera ledamöter/ersättare. Här finner du kontaktuppgifter till våra gruppledare. Övriga ledamöter hittar du i förtroendemannaregistret på Nacka kommuns hemsida.

Oppositionsråd
Khashayar Farmanbar
070 953 21 68
khashayar.farmanbar@nacka.se

Arbets- och företagsnämnden
Gunnel Nyman Gräff
076 826 91 16
gunnel.nyman.graff@nacka.se

Fritidsnämnden
Ella Tegsten
076 896 16 96
ella.tegsten@nacka.se

Kulturnämnden
Lovisa Emanuelsson
lovisa.emanuelsson@nacka.se

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden
Henrik Unosson
henrik.unosson@nacka.se

Natur- och trafiknämnden
Björn Friberg
bjorn.friberg@nacka.se

Utbildningsnämnden
Andreas Andersson
076 276 92 23
andreas.andersson@nacka.se

Socialnämnden
Andreas Falk
070 001 74 04
andreas.falk@nacka.se

Äldrenämnden
Espen Bjordal
073 390 07 44
espen.bjordal@nacka.se

Valnämnden
Brita Nyman
brita.nyman@nacka.se

Överförmyndarnämnden
Åsa Norrman Grenninger
070 620 74 71
asa.norrman-grenninger@nacka.se

Brottsförebyggande rådet
Bertil Damberg
bertil.damberg@nacka.se

Nacka Energi AB
Erik Svanfeldt
070 888 15 67
erik.svanfeldt@nacka.se

Nacka Vatten och Avfall AB
Maria Raner
maria.raner@nacka.se

Ledamöter i kommunfullmäktige
Khashayar Farmanbar
khashayar.farmanbar@nacka.se
Hadia Mian
hadia.mian@nacka.se 
Maria Raner
maria.raner@nacka.se
Espen Bjordal
espen.bjordal@nacka.se
Gunnel Nyman Gräff
gunnel.nyman.graff@nacka.se
Martin Hellströmer
martin.hellstromer@nacka.se
Majvie Swärd
majvie.sward@nacka.se
Mattias Qvarsell
mattias.qvarsell@nacka.se
Helena Westerling
helena.westerling@nacka.se
Carl-Magnus Grenninger
carl-magnus.grenninger@nacka.se
Alva Dahn
alva.dahn@nacka.se

Ersättare i kommunfullmäktige
Andreas Falk
andreas.falk@nacka.se
Ella Tegsten
ella.tegsten@nacka.se
Erik Svanfeldt
erik.svanfeldt@nacka.se
Emelie Norborg Friberg
emelie.friberg@nacka.se
Viktor Ellström
viktor.ellstrom@nacka.se
Andreas Andersson
andreas.andersson@nacka.se

facebook Twitter Email