Vår politik

Tillsammans kan vi göra vårt Nacka bättre

Nacka är en fantastisk kommun. Men efter 50 år med Moderaterna ser vi resultatet av en kommunledning som slutat lyssna på Nackaborna. Exploatörernas intressen sätts framför Nackabornas behov. Personalen i välfärden saknar kollegor och har alldeles för dåliga arbetsvillkor och Polisen har pekat ut en av våra kommundelar som särskilt utsatt. Men så här behöver det inte vara. Tillsammans kan vi förändra det.  

Bekämpa kriminaliteten och bryt segregationen 

Vårt arbete med att bekämpa kriminaliteten och dess orsaker handlar om brottsbekämpande insatser idag och förebyggande insatser för framtiden.   

Vi vill: 

 • Bryta segregationen. Möjligheten till bra utbildning, meningsfull fritid, ett första jobb och bostad ska ges till alla unga i hela Nacka.  
 • Stoppa nyrekryteringen till gängen. När en ung riskerar att dras in i kriminalitet ska samhället gripa in snabbt och effektivt genom ökad samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och fritid. 
 • Skärpa fler straff och bygga ut rättsväsendet. Polisens närvaro i Nacka behöver öka. De ska ha den personal och verktyg som de behöver för att bekämpa brott. 

Det ska vara tryggt att bli gammal 

Äldre ska kunna bestämma över sitt liv och sin vardag, oavsett om det handlar om deltagande i föreningslivet, arbetslivet eller vad de vill få hjälp med från hemtjänsten. 

Vi vill:  

 • Satsa på personalen. De anställda ska få fler kollegor, bättre arbetsvillkor och stärkt kunskap och kompetens. Avskaffa delade turer och inför trygga heltidsanställningar som norm.  
 • Skapa fler boendeformer. Fler hyresrätter med rimlig hyra och trygghetsboenden med omsorg, service och gemenskap. Det behövs också fler äldreboenden i centrala lägen.  
 • Stärka gemenskapen. Fler satsningar på social samvaro och aktiviteter för äldre, genom ökat stöd till föreningslivet och pensionärsorganisationerna. 

En trygg skola där alla lyckas 

Den enda vinsten som skolan ska ge är kunskap. Det ska vara ordning och reda i alla klassrum och lärarna ska ha rätt förutsättningar för att alla barn ska lyckas i skolan.  

Vi vill: 

 • Satsa mer resurser på skolan. Vi ska ge alla Nackas barn den bästa skolgången och därmed de bästa förutsättningarna att lyckas i livet. Alla skolor ska vara lika bra skolor.  
 • Stärka skolans personal. För att alla barn ska klara skolan behöver personalen de rätta förutsättningarna att utföra sina viktiga jobb. Skolan behöver fler vuxna, såväl lärare som annan personal.  
 • Minska storleken på barngrupperna i förskolan. Alla barn ska få den uppmärksamhet som de behöver.

Mer idrott och kultur i hela Nacka 

Nacka ska utvecklas med ett rikt kultur- och idrottsliv för alla våra invånare. Fritidsanläggningar, kultur- och idrottsytor ska byggas ut i hela kommunen i takt med att Nacka växer.  

Vi vill: 

 • Ha närhet till idrott och kultur. Alla ska kunna idrotta och uppleva kultur i sitt närområde.  
 • Satsa på föreningslivet. Ökade anslag till fritid är en investering i framtiden, för demokrati, hållbarhet och välmående. Föreningslivet ska stärkas för att ge alla möjlighet till en aktiv fritid genom hela livet. 
 • Bygga fler kultur- och idrottsytor där många bor. Nacka behöver fler ytor för idrott och kultur på tillgängliga och centrala platser som många kan nyttja.  

 
Vill du fördjupa dig i vår politik och vad vi vill genomföra 2022-2026, läs Socialdemokraternas kommunala handlingsprogram.

facebook Twitter Email