Vår politik

Vårt Nacka kan bättre 

Vi ska ta tillbaka den demokratiska kontrollen över välfärden. Alla barn ska lyckas i skolan och de äldre ska få den bästa omsorgen. Pengarna till välfärden ska gå till välfärden. 

I vårt Nacka ska alla vara trygga. Vårt arbete med att bekämpa kriminaliteten och dess orsaker handlar om brottsbekämpande insatser idag och förebyggande insatser för framtiden.  

Alla Nackabor ska ha möjlighet till ett aktivt fritidsliv genom hela livet. Vi vill ge plats för kultur, idrott och grönområden samt leda klimatomställningen och skapa framtidens nya jobb i Nacka.  
 
Vi vill: 

  • Skapa en trygg skolmiljö utan stök genom mer resurser till skolan. Personalen ska ha förutsättningarna för att alla barn ska lyckas.  
  • Ge våra äldre den bästa omsorgen genom att de anställda får fler kollegor. Avskaffa delade turer och erbjud trygga heltidsanställningar.  
  • Bekämpa kriminaliteten och dess orsaker genom en bredd av åtgärder: från socialtjänst, skola och ungdomsverksamhet till civilsamhälle och polis. 
  • Öka tillgången till idrotts- och fritidsaktiviteter i hela Nacka.


Vill du fördjupa dig i vår politik, läs socialdemokraternas kommunala handlingsprogram.

facebook Twitter Email