S i Nacka

Vi är en engagerad grupp människor, som bor i alla delar av kommunen. Vi har möten för våra medlemmar ett flertal gånger i månaden och en massa andra aktiviteter som du hittar under vår kalender här på sidan. Vi är många socialdemokrater i kommunpolitiken som driver en modern politik för Nackas bästa.

Socialdemokraternas Framtidskontrakt för Nacka
1. Ingen som kan jobba ska gå på socialbidrag

Alla som kan ska få möjlighet att jobba. Därför vill vi starta ett innovationscentrum för att hjälpa företag att starta, växa och utvecklas. Vi vill även ge alla unga mellan 16 och 19 år en sommarjobbsgaranti, för att de på så sätt redan tidigt får erfarenhet och chans att bygga sitt CV.

2. Alla barn i Nacka ska gå i en bra skola

Vi vill göra om hyresmodellen som idag missgynnar vissa skolor. Vi socialdemokrater vill ställa tydliga krav på fler förskolelärare per barn, bättre mat och lokaler. I samband med det vill vi även ställa tydligare krav på alla skolor och förskolor att leverera kvalitet framför vinstuttag och att alla bolag som vill driva skola och förskola ska redovisa sina siffror enhetsvis.

3. Ordning, reda och kvalitet i omsorgen

Vi ställer krav på ordning och reda i äldrevården, både för privata och kommunala företag. Styrning och uppföljning av kvalitén behöver bli mycket bättre, därför behövs ett omfattande utvecklingsarbete sättas igång snarast.

4. Ett grönare stadsbygge

Vi vill att hela Nacka ska leva och utvecklas i takt med att vi blir fler invånare, på ett hållbart sätt som tar ansvar för miljön. Befintliga bostadsområden ska utvecklas parallellt med etableringen av nya områden och oavsett var man bor i Nacka ska man ha världens bästa vardag runt knuten. När Nacka blir stad vill vi bevara Saltsjöbanan, ha fler cykelbanor, bättre båttrafik till centrala Stockholm.

facebook Twitter Email