Kommunal budget

Vi står inför en prövande tid med ett försämrat ekonomiskt läge och oroligheter runt om i världen med flera pågående kriser och krig. Inte minst klimatkrisen och Rysslands anfallskrig mot Ukraina. Detta påverkar också Nacka. Det handlar om högre inflation och ökade kostnader för skola och äldreomsorg, men också för företag och privatpersoner. Då krävs det att vi tar vårt ansvar för att säkra att kommunens verksamheter kan hålla hög kvalitet för att ge våra invånare den bästa välfärden och servicen. Det krävs ett samhällsbygge som grundar sig i jämlikhet, jämställdhet, alla människors lika värde och som samtidigt värnar om en långsiktigt hållbar utveckling av Nacka.
 
Vår vision för Nacka är en kommun där alla känner sig trygga. Oavsett vem man är eller var man ska man ha möjlighet att utvecklas efter sin förmåga för att nå sina drömmar. Vi vill skapa ett Nacka där alla barn lyckas i skolan och våra äldre får bra omsorg med hög kvalitet. Där personalen i välfärden har rätt förutsättningar för att må bra i arbetet och lyckas i sina jobb, där närheten till natur samt kultur och idrott ger möjlighet till en aktiv fritid genom hela livet. Vårt Nacka är med och leder klimatomställningen genom att hela tiden verka för en långsiktigt hållbar miljö med klimatsmarta lösningar för våra verksamheter, företag och invånare.
 
Vi socialdemokrater är beredda att göra de satsningar som krävs för Nacka, Nackaborna, företagen och våra medarbetare. Vi prioriterar alltid välfärden före nedskärningar och skattesänkningar.
 
Här nedan hittar du årets och tidigare års budgetförslag!

facebook Twitter Email