PLUS I SVERIGES FINANSER FÖR ANDRA ÅRET I RAD

Med en socialdemokratiskt ledd regering har vi ett fast grepp om de offentliga finanserna. På så sätt slipper vi skära i välfärden vid lågkonjunktur – när fler människor behöver den som mest.

Ordning och reda gör också att det är lättare att genomföra reformer för att minska klyftorna i samhället.

facebook Twitter Email