Aktuellt

”Flytta hallar är ingen idrottssatsning”

Föreningslivet flaggar för bristande idrottskapacitet i Nacka kommun. Nu planerar alliansen att flytta ishallar från Järlahöjden och planerna för idrottsanläggningar vid Ektorpsvägen kan bli ersättningen för dessa. Socialdemokraterna ställer sig emot att avveckla ishallarna på Järlahöjden. – Förslaget ökar inte…

Läs mer

(S) kräver svar om hiss i Finnboda

Hissen i Finnboda riskerar att inte bli av och alliansen i Nacka har länge skjutit ifrån sig frågan. Det kan drabba boende i området hårt, då tillgängligheten till området är bristfällig. Nu…

Läs mer

Gör Igeloda station till lokal för föreningar

Saltsjöbadens socialdemokratiska förening vill att Igelboda station blir lokal för föreningar. Föreningens ordförande Erik Svanfeldt och vice ordförande Lars Wessman skriver i Nacka Värmdö Posten om detta. Läs hela insändaren…

Läs mer

Nacka rasar i kommunranking av företagsklimat

Service, konkurrens och trygghet är några av de kategorier som företagen ger Nacka kommun underkänt i. Företagsklimatet i kommunen har försämrats till den grad att Nacka rasar i Svenskt Näringslivs egna…

Läs mer

Vi ska jobba Nacka ur krisen tillsammans

Socialdemokraterna i Nacka vill arbeta för en kraftfull grön återstart med fokus på jobben. Det innebär stora investeringar i Nackas välfärd och äldreomsorg. Tack vare regeringens budget står Nacka nu inför historiska möjligheter.  Socialdemokraterna i Nacka och nationellt gick till val på satsningar i välfärden. Nu följer regeringen upp…

Läs mer

Droganvändning bland unga i Nacka ökar markant

Idag släpptes Stockholmsenkäten, som återigen visar på att Nacka fortsätter toppa listan över unga som använder droger. Samtidigt ökar kriminell verksamhet och våldsdåd i samhället. Polisen ser ett samband mellan våldsdåden och illegal verksamhet,…

Läs mer

Regeringens Coronastöd ger Nacka plusresultat

Nacka kommun har redovisat det första tertialbokslutet för 2020, alltså en delårsrapport och prognos för årets ekonomiska resultat. Underlaget tar hänsyn till förändrade skatteprognoser och statens alla satsningar finns inräknade. Tertialbokslutet visar en…

Läs mer

Nacka kommuns årsredovisning för 2019

På Nacka kommuns senaste kommunfullmäktigemöte presenterades kommunens årsredovisning för 2019. Här är Socialdemokraternas kommentarer, som också lades till protokollet: Årsredovisningen i många stycken tydliggör den styrande majoritetens brist på att…

Läs mer

Gör om planen för Fisksätra entré

Ungefär var tionde Nackabo bor i Fisksätra, som är Sveriges mest tätbebyggda tätort enligt Statistika Centralbyrån1. Nu planeras ytterligare förtätning med cirka 375 nya bostäder i området. På senaste mötet med kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott i Nacka togs detta upp i ärende om detaljplan och exploateringsavtal Fisksätra entré. Socialdemokraterna i…

Läs mer

Vårda Danvikens hospital

Danvikens hospital har en över 500 år gammal historia, då det upprättades på initiativ av kung Gustav Vasa. Kungen skrev i brev om stanken från Helgeandsholmens hospital i mitten av 1550-talet och beordrade staden att flytta ut de sjuka till Danviken och…

Läs mer
facebook Twitter Email