Däcka över leden vid Henriksdal

Nacka behöver fler bostäder. Många av dem ska enligt planerna byggas på Västra Sicklaön, och det bejakar vi. Men med fler bostäder följer också kraftigt ökad biltrafik och ökat behov av allmänna kommunikationer.

Planprogrammet för Henriksdal bör därför se till hela områdets behov: Kvarnholmen, Finnberget, Finnboda och området kring Henriksdalsberget. Det är dags att tänka nytt och kreativt!

Med ett nytt planprogram för Henriksdal finns möjlighet att rätta till många brister i den nuvarande utformningen och hittillsvarande planeringen av vår del av kommunen. Vi ser tre särskilda behov som behöver ”rättas till”:
• Västra Sicklaöns karaktär av ”blindtarm”.
• Tillgången till allmänna kommunikationer: Den nya tunnelbanan, Tvärbanan och Saltsjöbanan; fler bussar och busslinjer samt en ökning av trafiken på sjön.
• Behovet av god och grön miljö i de olika närområdena.

I vårt svar på planprogrammet för vi fram ett förslag som kan tillgodose dessa tre behov: Däcka över Värmdöleden mellan Henriksdal och Nackatunnelns mynning! På så vis kan Henriksdalsberget och Sickla byggas samman, och Västra Sicklaöns karaktär av ”blindtarm” i förhållande till resten av Nacka kommun minskar avsevärt.
En överdäckning ger de boende på Västra Sicklaön — inte minst Henriksdalsberget med omnejd — betydligt smidigare och bättre tillgång till tunnelbanan, Tvärbanan och Saltsjöbanan.

Den största belastningen på miljön i vårt närområde kommer att vara trafiken. Med en överdäckning kan den dåliga miljö som Henriksdals trafikplats skapar, och som med nuvarande planer förvärras ytterligare, minska avsevärt. Bullernivåerna minskar och luftkvaliteten förbättras.

Ytterligare en stor vinst med en överdäckning är att den skapar möjlighet att förlägga fler bostäder längs Svindersviken. Vi föreslår att de cirka 500 lägenheter som är tänkta i Trolldalen i stället flyttas till slänten mellan Henriksdalsberget och Svindersviken samt till slänten mellan Trolldalen och Svindersviken. Där är höjdskillnaderna stora, vilket gör det möjligt att bygga högre hus. De skulle dessutom få söderläge.  Trolldalen bevaras.

Styrelsen för Västra Sicklaöns S-förening genom
Carl-Magnus Grenninger, ordförande

Denna debattartikel publicerades i veckans nummer av Nacka Värmdöposten och finns även att läsa på http://www.nvp.se/NVP-Asikt/Debatt/dacka-over-leden-vid-henriksdal/

facebook Twitter Email