S: En kyrka som välkomnar alla

Behöver vi bygga ut kyrkan i Älta? Ska vi anställa ytterligare en diakon, och borde församlingen ta över den gamla kyrkogården i Vilan? Det är sådant de förtroendevalda i kyrkan fattar beslut om, tillsammans med kyrkoherden.

Behöver vi bygga ut kyrkan i Älta? Ska vi anställa ytterligare en diakon, och borde församlingen ta över den gamla kyrkogården i Vilan? Det är sådant de förtroendevalda i kyrkan fattar beslut om, tillsammans med kyrkoherden.

 Vi är 28 socialdemokrater i Nacka som är beredda att arbeta för Nacka församling, i kyrkofullmäktige och kyrkoråd de kommande fyra åren. I höstens kyrkoval ska 35 ledamöter till Nacka kyrkofullmäktige utses, men även ledamöter till Stockholms stift, och Kyrkomötet.

Under de senaste åtta åren har vi socialdemokrater bildat majoritet i kyrkofullmäktige i Nacka tillsammans med Fria liberaler i Svenska kyrkan och Gröna Kristna. Församlingens verksamhet har växt och många nya personer har hittat till kyrkan av olika anledningar.

 Sedan förra kyrkovalet har vi bland annat fortsatt arbetet och samarbetet för att förverkliga Guds Hus i Fisksätra, engagerat oss i mottagandet av nyanlända och utvecklat kyrkans so ciala arbete. Under den här perioden har församlingsexpeditionen vid Nacka kyrka renoverats, och begravningsplatsen vid Storkällan har fått en ny ekonomibyggnad.

 Under många år har socialdemokrater varit med och tagit ansvar för utvecklingen av församlingen.

 Efter den stora flyktingströmmen 2015 har församlingen varit starkt engagerad, först i ett evakueringsboende för flyktingar och sedan i att bjuda in de nyanlända till vår gemenskap och bistå dem med det vi har kunnat.

 Vi vill fortsätta att öppna dörrar för både nyanlända och andra som söker stöd och gemenskap, och vi vill fortsätta att ge kyrkans sociala arbete större tyngd. Den 17:e september har du möjlighet att påverka hur Nacka församling ska styras. Vi socialdemokrater står för en kyrka där grunden är alla människors lika värde.

Eva Åhlström (S) och Laina Rosberg (S), ordförande i kyrkofullmäktige resp. kyrkorådet i Nacka församling

(Denna text publicerades 22/8 i Nacka Värmdö Posten)

facebook Twitter Email