Framtid Nacka

I Socialdemokraternas skuggbudget för Nacka kommun 2018 görs tre tydliga prioriteringar: stora satsningar på skolan, fler idrottshallar och planer för fritid och idrott samt hyreslägenheter som fler har råd att bo i.

Nacka har bra skolor och en lång historia av goda skolresultat. Men i årets rankning om bästa skolkommun rasar Nacka.

– Minskade resurser till skolan leder till fler sjuka lärare. Jag är bekymrad över att Alliansen i det läget väljer skattesänkning istället för att satsa på barnen, säger Khashayar Farmanbar (S), kommunalråd i opposition.

Alliansens skattesänkning ger medianinkomsttagaren i Nacka 27 kr mer i plånboken per månad. Det motsvarar en kopp kaffe på ett café. Socialdemokraterna gör istället en lång rad satsningar på skolan.

– Tack för kaffet, men vi satsar hellre de pengarna på barnen. Vi gör en stor satsning för att få fler lärare och fler yrkeskategorier i skolorna, så som social- och specialpedagoger. För att motverka psykisk ohälsa satsar vi på fler skolpsykologer och mer riktade resurser för att alla skolor ska få likvärdig kvalitet, säger Farmanbar.

Fler timmar på förskola och fritidshem ger bättre förutsättningar för barnen och högre livskvalitet för familjerna. Detta var ett vallöfte i alliansprogrammet som de inte infriar under mandatperioden. Socialdemokraterna däremot levererar det löftet i sin skuggbudget.

– Alla barn ska ha rätt att gå i förskola 30 timmar per vecka. Det ger bättre förutsättningar att utvecklas och få vara med sina kompisar. Vi utökar också vistelsetiden på fritidshemmen för barn i förskoleklass. Det är bättre än skattesänkning, säger Khashayar Farmanbar.

När Nacka växer och bygger stad måste vi se till att kommunens fritidsliv ges förutsättningarna att växa i samma takt. Men idag är efterfrågan av idrottsanläggningar större än utbudet.

– Därför satsar vi på bland annat en ny ridskola, cricketbanor, E-sporthall, fler utegym i centrala lägen och fritidsbank för kostnadsfri utlåning av idrottsutrustning, säger Farmanbar.

Nacka passerade nyligen 100 000 invånare. Hälften av befolkningsökningen utgörs av nyfödda barn och den största gruppen i behov av bostad är ungdomar som ska flytta hemifrån. Därför investerar Socialdemokraterna i ett kommunalt bostadsbolag.

– Idag tvingas alltför många ungdomar att bo kvar hemma eller flytta utanför kommunen i jakt på bostad. Det är en orimlig utveckling. Vi vill bygga en levande stad där även unga människor ges plats att bo, säger Farmanbar.

Utöver dessa prioriterade områden ökar Socialdemokraterna satsningarna på trygghet.

– Socialdemokraterna tredubblar Alliansens trygghetspaket och riktar också medel till att förebygga det som kan leda till kriminalitet. Vi satsar på ökade resurser till Polarna och fältassistenter, lokal samordnare mot våldsbejakande extremism och arbete mot alkohol, narkotika, doping och tobak. Men framtidens trygghet får vi när barnen är trygga i välfungerande skolor, säger Khashayar Farmanbar (S), kommunalråd i opposition.

 

facebook Twitter Email