Skolan före skattesänkningar

Idag tisdag den 21:a november startar Nackasossarnas höstkampanj med fokus på skolan. Kampanjen bygger på de satsningar på skolan som Socialdemokraterna gör i sin skuggbudget för Nacka kommun 2018.

– Vi satsar på fler lärare för bättre studiero och ordning och reda i klassrummen, fler special- och socialpedagoger för att tillgodose alla barns behov. Vi vill att fritidshemmen ska erbjuda läxläsning kunna och kulturaktiviteter tillsammans med kulturskolan. Vi har utmärkta förutsättningar, självklart siktar vi högt. Vi vill att framtidens nobelpristagare ska ha börjat i våra förskolor och skolor, säger Khashayar Farmanbar (S), Kommunalråd i opposition.

Nacka kommun har länge visat goda skolresultat. Driftiga lärare och engagerade föräldrar har skapat studiemotivation och bäddat för höga resultat. På senare år har tyvärr skattesänkningar gått före kunskap i skolan. Det har visat sig i höga ohälsotal bland lärare och ökande klyftor mellan skolorna, vilket också syns i Lärarförbundets rankning om bästa skolkommun där Nacka är en av de kommuner i Sverige som tappar flest placering 2017 gentemot jämförbara kommuner.

– Jag är bekymrad över att Alliansen i det läget väljer skattesänkning istället för att satsa på barnen. Skattesänkningen ger medianinkomsttagaren i Nacka 27 kronor, dvs motsvarande en kopp kaffe. Vi bjuder därför på kaffe vid skolor och förskolor och berättar om vad denna kopp kaffe kan göra för barnen, eleverna och lärarna i Nacka, säger Khashayar Farmanbar.

Vi vill att Nackas skolor ska ge alla elever chansen att lyckas och känna framtidstro. Därför måste skolledare, lärare och pedagoger få bättre förutsättningar att lyckas med sitt viktiga arbete.

facebook Twitter Email