Nacka behöver fler centrala idrottsytor

Socialdemokraterna vill att Nacka ska växa och utvecklas för framtida generationer med social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Det ska vara en blandad stad med nära till allt. Vi vill ha ett Nacka som erbjuder blandade bostadsformer och som redan från början har god planering för äldreboenden, skolor, förskolor, social infrastruktur, idrottsanläggningar och fritidsytor.

Nyligen antog kommunstyrelsen huvudinriktning för utvecklingen av Järlahöjden. Två inriktningar har jobbats fram. Idén är att utveckla området med 700–1000 lägenheter och cirka 4300 arbetsplatser, samt gymnasium, förskolor, idrottsytor och park.

– Fler människor kommer att bo här. Jag är förvånad att en majoritet i kommunstyrelsen röstade för ett förslag som innebär att en ishall försvinner från centrala Nacka och en av de två elvaspelarplanerna blir en sjuspelarplan. När vi blir fler behöver vi också fler idrottsytor, säger Khashayar Farmanbar (S) kommunalråd i opposition.

Socialdemokraterna röstade för det förslag som möjliggör för fler och större idrottsytor.

– I det förslag som vi röstade för ersätts ett bostadskvarter, cirka 300 bostäder, med två elvaspelarplaner, två ishallar och möjlighet till en större simhall. Det förslaget ger mer idrottsytor och 700 bostäder. Vi tycker att det ger mer livskvalitet för Nackaborna, säger Farmanbar.

Hockeyföreningarna genomför nu ett upprop för att uppmärksamma bristen på ishallar i centrala Nacka. Två ishallar behövs för att kunna bedriva seriespel och träningar för både hockey och för konståkning och andra is-sporter.

– Efter beslutet i kommunstyrelsen har vi kunnat följa hockeyföreningarnas pågående upprop. Vi förstår deras oro och ställer oss bakom uppropet. Våra ungdomar ska kunna ägna sig åt idrott. Det är ett av de bästa sätten för att skapa trygghet och framtidstro bland våra barn och unga, säger Farmanbar.

När vi bygger Nacka stad kommer en del idrottsanläggningar att rivas för att omplaceras. När detta sker är det viktigt att se till att de nya anläggningarna är på plats innan de gamla rivs, så att våra barn och unga inte berövas sina idrottsmöjligheter.

– För att alla barn ska ha jämlika förutsättningar till idrott är det bland annat viktigt att det inte bygger på att föräldrarna skjutsar dem, utan att de i möjligaste mån kan ta sig själva till träningar, säger Farmanbar.

För mer information, kontakta:
Johanna Kvist, politisk sekreterare (S)
Tel: 070-0914843
E-post: johanna.kvist@nacka.se

facebook Twitter Email