Nacka behöver ett system för kvalitetsmätning

Nacka kommun har generellt sett hög nöjdhet i de så kallade kundundersökningarna där de som brukar systemen betygsätter kvaliteten. Det är glädjande, men systemet har stora inneboende brister som Socialdemokraterna vill lösa. För att skapa så hög kvalitet i välfärden och livskvalitet hos burkarna som möjligt behövs ett system för kvalitetsmätning.

Socialdemokraterna vill därför införa en kvalitetsprocess som spänner över och samordnar mellan de stuprör som kommunens processer utgör idag. Kvalitetsprocessen ska även bidra till förbättrat inköp och bidra till att kvalitetssäkra upphandlingar och avtal.

– Det är rätt passivt att bara förlita sig på att den som inte är nöjd med kvaliteten gör ett annat val. Det leder till att problem upptäcks sent och riskerar att verksamheter med kvalitetsbrist inte åtgärdas. Möjligheten att välja är bra för att ge människor makt över sin vardag, men det betyder inte att det väger upp för undermåliga kvalitetssystem, säger Khashayar Farmanbar (S) Kommunalråd i opposition.

Diskussionen om hur kvaliteten i välfärdstjänster mäts har under hösten aktualiserats genom missförhållandena på äldreboendet Sjötäppan. Missförhållandena pågick under en längre tid. Samtidigt har äldreboendet haft höga siffror när det gäller nöjdheten hos de som bor där, även under pågående missförhållanden. Det är minst sagt anmärkningsvärt.

– Moderaterna har valt att stoppa huvudet i sanden när det gäller att säkra kvaliteten. Att lita blint på en kvalitetsmätning som uppenbarligen har brister skapar inte bättre verksamheter. Allt för få väljer att svara och de som svarar kan känna ett beroendeförhållande gentemot exempelvis äldreboendet där de bor. Det är krångligt att byta vilket gör att det måste gå väldigt långt innan det märks genom att personerna väljer ett annat alternativ. Under tiden riskerar våra medborgare att få undermålig kvalitet, säger Khashayar Farmanbar.

Missförhållandena på Sjötäppan hade kunnat undvikas om det funnits ett system för kvalitetsmätning.

– Nu är det dags att Nacka kommun inför en kvalitetsprocess som förutom brukarundersökningar också kollar på kvantitativa och kvalitativa faktorer, som antalet anställda, matens kvalitet, med mera. Den julklappen vill vi ge våra invånare som förtjänar bättre, säger Khashayar Farmanbar.

För mer information, kontakta:
Johanna Kvist, politisk sekreterare (S)
Tel: 070-0914843
E-post: johanna.kvist@nacka.se

facebook Twitter Email