Nacka missar 4,3 miljoner i välfärdsbonus

Den S-ledda regeringen delar ut bonus till de kommuner som anställt via extratjänster. En bonus som Nacka missar.

Extratjänster i välfärden är en statlig satsning där kommunen inte belastas för löne- eller arbetskostnader och bidrar till att skapa fler arbetstillfällen samt stärker välfärden.

– Den moderatledda Alliansen missar här ett öppet mål. Vi socialdemokrater har uppmärksammat detta flera gånger men Moderaterna har inte lyssnat och nu får Nackas välfärd betala priset, säger Khashayar Farmanbar (S), kommunalråd i opposition.

Under 2017 hade Nacka ett mål på att tillsätta 60 extratjänster i kommunen. Tyvärr lyckades kommunen inte uppnå målet och Nacka har idag bara 25 stycken anställda via extratjänster.

– Det är under all kritik att Nacka kommun bara lyckades skapa 25 extratjänster under 2017. Extratjänster ger kommuner och privata utförare inom välfärden möjlighet att ta in extra resurser som kan stötta verksamheten. Det skapar möjlighet att avlasta hårt ansträngda verksamheter inom till exempel äldreomsorgen, säger Farmanbar.

Kommunstyrelsens ordförande i Nacka, Mats Gerdau (M), har den senaste tiden uttryckt oro över kommunens kostnader för flyktingmottagande och ekonomiskt bistånd.

– Med hjälp av extratjänster kan långtidsarbetslösa och nyanlända gå från bidrag till arbete, och kommunen får dessutom betalt för det. Antalet personer med ekonomiskt bistånd i Nacka ökade under 2017, till skillnad från vår grannkommun Stockholm som lyckades halvera antalet personer med ekonomiskt bistånd. Det är för mig helt obegripligt varför inte den moderatledda Alliansen satsar mer på extratjänster, säger Farmanbar.

De kommuner som lyckades uppfylla sitt mål får nu extra miljoner från regeringen och kan satsa ännu mer på extratjänster och välfärden. Om Nacka hade uppfyllt sitt mål hade kommunen belönats med 4,3 miljoner. Det motsvarar i princip den trygghetssatsning som den moderatledda Alliansen gör.

– Det är Nackas barn och äldre som går miste om extra satsningar samt långtidsarbetslösa och nyanlända som skulle kunnat gå från bidrag till jobb. Satsningar på extratjänster skapar framtidstro och livskvalitet, säger Khashayar Farmanbar.

Läs mer om regeringens bonus här: http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/06/500-miljoner-till-kommuner-och-landsting-som-sarskilt-bidrar-till-att-minska-arbetslosheten/ 

Kontakt
Johanna Kvist
Politisk sekreterare (S), Nacka
E-post: johanna.kvist@nacka.se
Telefon: 070-091 48 43

facebook Twitter Email