Bygg trygga tunnelbaneperronger

För att förhindra och förebygga brott, olyckor och suicidförsök är det viktigt att det finns säkerhetsdörrar på framtida tunnelbaneperronger i Nacka.

– Detta är en trygghetssatsning för att förhindra och förebygga brott, olyckor och suicidförsök. Varför driver inte Nacka kommun denna fråga? För oss socialdemokrater är det här en viktig trygghetsåtgärd, sa Majvie Swärd (S) under fullmäktige den 5:e mars.

Det är viktigt att boende och besökare i Nacka kan känna sig både trygg och säker i vår kommun. En del av tryggheten är att risken för olyckor minskas så mycket som möjligt. Detta gäller till exempel de perronger som kommer att byggas när Nacka får tunnelbana om några år.

Ett sätt att minska risken för olyckor är perrongskydd som finns vid bland annat Odenplans nya pendeltågstation. Enligt uppgift är Landstinget inte intresserade av att sätta upp sådana skydd vid de nya tunnelbanestationerna i Nacka. Anledningen påstås vara att det kommer köras två olika sorters tåg som har olika mått på dörrarna. Det finns andra modeller som klarar de olika måtten på dörrarna och som är säkra för resenärerna. Det är inte bara risk att resenärer kan ramla ner eller ta sig ner på spåret utan det finns också en suicidrisk. Räddningstjänsten som är en del av kommunen, i Nackas fall genom ett kommunalförbund, har som en av sina viktiga uppgifter att förhindra olyckor (Lagen om skydd mot olyckor, LSO) och ett sätt är att ha barriärer som minskar riskerna för olyckor och suicid.

facebook Twitter Email