Nolltolerans mot sexuella trakasserier

Det ska råda nolltolerans mot sexuella trakasserier. Därför frågade vi kommunstyrelsens ordförande under fullmäktige den 5:e mars hur Nacka kommun arbetar för att uppnå just det.

– Vid en medarbetarundersökning för anställda i Nacka kommun angav 19 personer att de utsatts för sexuella trakasserier. Detta är inte acceptabelt. Att jobba med sexuella trakasserier och alla annan form av diskriminering är ett kontinuerligt arbete som aldrig får upphöra, sa Gunnel Nyman Gräff (S).

Med anledning av metoo och frågan om sexuella trakasserier och övergrepp skickade lokaltidningen Mitti Nacka i december 2017 ut en enkät till 1068 anställda och politiker i Nacka stadshus. Bland de 251 svar som inkom var 66,9 % svar från kvinnor.

De flesta uppger att de inte är drabbade av sexuella trakasserier. Men det inkom vittnesskildringar om bland annat ”gubbsjuka” och smekningar. Även härskartekniker och förminskande av det kvinnliga könet lyftes fram som en kultur som finns i stadshuset. Detta bör tas på största allvar.

En av dem som svarade uppgav att hen inte kan svara nej på frågan om den utsatt någon annan, och att den därför måste fylla i ”vet inte”. Det visar tydligt på att Nacka kommun måste fortsätta, fördjupa och förtydliga sitt arbete med normer kring genus och kön.

En majoritet av dem som svarade på Mitti Nackas enkät uppger att de vet om att Nacka kommun har en strategi för hanterande av sexuella trakasserier men att man varken sett den eller att det är någonting som informerats om eller diskuterats på arbetsplatsen.

Att arbeta mot och förebygga trakasserier och diskriminering är ett kontinuerligt arbete som aldrig får upphöra.

facebook Twitter Email