Vi investerar i Nackas skolor och förskolor

Fredagen den 18/5 besökte Nackas oppositionsråd Khashayar Farmanbar (S) och energi- och samordningsminister Ibrahim Baylan (S) förskolan Lilla Tollare. Det blev ett känsloladdat möte om förutsättningarna kring att vara förskolelärare.

– Förskolan lägger grunden för våra barn att lyckas senare i livet. Nackas skolor visar goda resultat som grundar sig i de satsningar som gjorts tidigare. Om vi vill att Nackas barn och unga i framtiden ska må bra och gå ur skolan med höga betyg måste vi investera i våra förskolor och skolor, sa Khashayar Farmanbar (S), oppositionsråd i Nacka.

Besöket på förskolan grundade sig i uppropet #pressatläge och de vittnesmål som inkommit om situationen i förskolan och förutsättningarna för förskolelärarna att göra sitt jobb.

– Pressat läge kommer ur en frustration över situationen inom förskolan. Vi inom professionen känner oss inte lyssnade på då vi har vittnat länge om hur läget faktiskt är. Detta upprop har varit en möjlighet att på få prata om hur många förskolelärare runt om i landet har det, berättade Sandra Enegård Hall, förskolelärare på Lilla Tollare.

Från vänster: Ibrahim Baylan, Khashayar Farmanbar och Sandra Enegård Hall

Sandra och de andra förskolelärarna som var med vid mötet var noggranna med att påpeka det på Lilla Tollare finns lyhördhet och görs viktiga satsningar som kompetensutveckling hos personalen samtidigt som det anställs fler utbildade förskolelärare.

Ibrahim Baylan var tydlig med att det krävs investeringar för att skapa möjligheter för förskollärarna att genomföra sitt arbete.

– Enligt Skolverket går det år rätt håll med att förbättra utsikterna i förskolan. Men det gäller inte överallt. Kommunernas politiska styre påverkar hur det ser ut. Regeringens välfärsmiljarder och riktade statsbidrag till att minska barngrupperna gör skillnad, men vi behöver göra mer, sa Ibrahim Baylan (S), energi- och samordningsminister.

Socialdemokraterna i Nacka gav ett tydligt besked inför valet i september gällande Nackas skolor och förskolor.

– I Nacka har regeringens välfärdsmiljarder gått till skattesänkningar. Den 9:e september är det upp till Nackaborna att välja inriktningen för Nackas skolor och förskolor. För oss går alltid investeringar i skolan före skattesänkningar för dem som tjänar mest, sa Khashayar Farmanbar.

Med på mötet var: förskolechefen Anna Sylvendahl, förskolelärarna Sandra Enegård Hall, Björn Eriksson och Caroline Ahlstedt, Nackas oppositionsråd Khashayar Farmanbar (S) och energi- och samordningsminister Ibrahim Baylan (S).

För mer information, kontakta:
Johanna Kvist, politisk sekreterare (S)
E-post: johanna.kvist@nacka.se
Telefon: 070-0914843

facebook Twitter Email