Järlasjön ska vara ren

Under lördagen den 9:e juni arrangerade Nätverket Järlasjön en picknick i Kyrkviksparken. Syftet med picknicken var att väcka uppmärksamhet kring byggplanerna i området som enligt nätverket kan leda till att öka mängden dagvatten till Kyrkviken.

Det arrangerades ett politikersamtal där Socialdemokraternas oppositionsråd Khashayar Farmanbar deltog.

– Vi vill rena dagvattnet från Sicklaomårdet via andra alternativ än sedimenteringsbassäng i Järlasjön. Att ha en insjö som slutrecipient för dagvattnet är inte optimalt. Dessutom finns det risk att vattenkvaliteten i Järlasjön försämras. Därför vill vi utreda möjligheterna för sedimenteringstunnel till Svindersviken eller Hammarbykanalen, sa Khashayar Farmanbar.

För mer information, kontakta:
Johanna Kvist
Politisk sekreterare (S), Nacka
Telefon: 070-0914843
E-post: johanna.kvist@nacka.se

facebook Twitter Email