Den S-ledda regeringen stärker elevhälsan i Nacka

Regeringen satsar nu på att stärka personalen inom elevhälsan. I Nacka får skolorna dela på 971 800 kronor.

– Elevhälsan är otroligt viktig så det gläder mig att Nackas skolor nu kan satsa mer på den. Det finns goda exempel på hur en stark elevhälsa bidrar till att skapa en positiv studiemiljö. Att investera i ungas välmående skapar livskvalitet och framtidstro, säger Khashayar Farmanbar (S) oppositionsråd i Nacka.

Statsbidraget har fördelats av Skolverket utifrån var behovet för elevhälsan är störst. Pengarna kommer bland annat att gå till att anställa eller ge uppdrag åt skolläkare, skolsjuksköterskor, skolkuratorer och specialpedagoger.

För mer information, kontakta:
Johanna Kvist
Politisk sekreterare
Socialdemokraterna Nacka
Tel. 070-091 48 43
E-post: johanna.kvist@nacka.se

facebook Twitter Email