Ett starkare Nacka där du kan flytta hemifrån

Ett självständigt liv börjar med egen försörjning och en egen bostad. Vi vill bygga fler hyresrätter som vanligt folk har råd att bo i. Så att våra unga kan flytta hemifrån och äldre sälja villan den dagen de vill det.

– Ingen ska behöva välja bort att studera eller jobba i Stockholmsregionen för att det inte går att få en bostad. Om företagen har svårt att anställa minskar vår konkurrenskraft. Det leder till ökad arbetslöshet och mindre resurser till välfärden, säger Khashayar Farmanbar (S) oppositionsråd Nacka.

Socialdemokraterna i Stockholmsregionen investerar för att fler ska kunna få bostad. Där vi styr byggs det mer bostäder och betydligt fler hyresrätter. Om Socialdemokraterna styrde i hela länet skulle det innebära 50 000 fler hyresrätter under nästa mandatperiod.

Allmännyttiga hyreslägenheter har en viktig funktion nu när bostadsrättsmarknaden börjar vika.

– Med ett allmännyttigt bostadsbolag skulle Nacka ha bättre möjligheter att erbjuda bostäder för exempelvis unga som fått sitt första jobb. Fler hyreslägenheter behövs också för att näringslivet och kommunens verksamheter ska kunna rekrytera personal. Detta satte dock den moderatledda alliansen stopp för när de sålde ut allmännyttan i Nacka, fortsätter Farmanbar.

Moderaterna och Sverigedemokraterna vill göra det enklare för hyresvärdarna att höja hyrorna. Det skulle slå hårt mot dem som bor i en hyresrätt. Marknadshyror innebär att hyresnivån inte hålls ned med hjälp av ett framförhandlat tak. Hyrorna kan då istället sättas till vilket pris som helst så länge efterfrågan finns. Bostäder i attraktiva områden som stadskärnor eller vid vattnet skulle därmed i princip bara bebos av de som har mest pengar.

Skillnaden mellan systemet som vi har idag och marknadshyror är stor. Hyresgästföreningen uppskattar att hyrorna kan komma att öka med upp emot 50 procent i Stockholmsregionen om marknadshyror införs. Det skulle innebära att många familjer tvingas flytta ifrån sina hem.

– Unga skulle få svårare att ta steget ut i vuxenlivet och flytta hemifrån då den egna och föräldrarnas plånbok blir avgörande. I vårt starka samhälle har alla råd med ett tryggt boende, säger Khashayar Farmanbar.

Den 9:e september avgörs inriktningen för Nacka. Tillsammans med ditt stöd kan vi stoppa Moderaterna och Sverigedemokraternas chockhöjningar av hyrorna för vanligt folk och istället se till så att det byggs mer till rimliga hyror.

facebook Twitter Email