Ett starkare Nacka med idrott och kultur för alla

Nacka ska vara en kommun där tillgången till fritidsaktiviteter och idrott är stor. Vi vill göra stora satsningar på idrottsytor så att kommunens fritidsliv kan växa i samma takt som vi blir fler.

– Vi ser satsningar på fritid som en investering i framtiden genom att folkhälsan och integration gynnas. I takt med att vi blir fler i Nacka är det extra viktigt att fritidsanläggningar och idrottsytor planeras in och byggs. Det är också viktigt att säkerställa att nya anläggningar är etablerade innan gamla rivs, säger Khashayar Farmanbar (S) oppositionsråd i Nacka.

I Nacka blir köerna till olika idrottsaktiviteter allt längre samtidigt som Nacka växer och bygger 13 000 nya bostäder. Det här innebär att vi i framtiden kan förvänta oss en anläggningsbrist för idrottsutövare.

När vi bygger bostäder är vår inriktning att öka livskvaliteten med mer och en jämlik tillgång till kultur och idrott.

– Idrotten är framförallt viktig för våra unga. Den behövs för att barn och unga ska få en socialt trygg tillvaro, gemenskap med vuxna förebilder och en värdegrund att stå på. Tillgången till fritids- och idrottsaktiviteter ska också vara jämlik över hela kommunen och inte bygga på att barnen behöver skjuts av sina föräldrar till aktiviteterna, fortsätter Farmanbar.

I samband med att inriktningsbeslutet för utbyggnaden av Järlahöjden antogs la Socialdemokraterna fram ett förslag. Vi föreslår att ett bostadskvarter, cirka 300 bostäder, ska ersättas med ytor för idrott så att området får två elvaspelarplaner, två ishallar, en bollhall och möjlighet till en större simhall. Vårt förslag ger mer idrottsytor och 700 bostäder. Det förslagets röstades ner av Alliansen som valde att rösta fram ett förslag som innebär att en ishall försvinner från centrala Nacka, en av de två elvaspelarplanerna blir en sjuspelarplan och en mindre simhall.

– Bostadsbyggande ska leda till ökad livskvalitet för invånarna. Nackas stadsbygge behöver därför en ny inriktning. Istället för Alliansens fokus på dyra bostäder vill vi bygga en stad för alla med god tillgång till kultur och idrott, säger Khashayar Farmanbar.

Den 9:e september avgörs inriktningen för Nacka. Vi vill utveckla Nacka för framtida generationer med god och jämlik tillgång till fritids- och idrottsaktiviteter i hela kommunen.

facebook Twitter Email