Barn-, äldre- och jämställdhetsministern träffade PRO i Nacka

Under fredagen den 27:e juli besökte barn-, äldre- och jämställdhetsminister Lena Hallen (S) Nacka för att tillsammans med Khashayar Farmanbar (S) oppositionsråd träffa PRO.

– Det är alltid viktigt för mig att få pensionärernas perspektiv på politiken så jag försöker hinna med att träffa de lokala pensionärsorganisationerna så ofta jag kan. Mitt budskap var förstås att jag vill att vi ska investera mer i välfärd och äldreomsorgen, istället för att sänka skatten, sa Lena Hallengren (S) barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Samtalet kretsade förstås kring värmen som var tryckande, men även viktiga frågor som ensamhet hos äldre, satsningar på välfärdsteknik och att det behövs fler trygghetsboenden diskuterades.

– En viktig fråga för oss i Nacka är att bygga trygghetsboenden i centrala lägen med rimliga hyror. Jag är därför väldigt glad att regeringen lagt förslag om en ny sorts äldreboende, ett biståndsbedömt trygghetsboende. Det skapar en mer jämlik äldrevård och är en reform som kan höja livskvaliteten för många äldre, sa Khashayar Farmanbar (S) oppositionsråd Nacka.

Med på mötet var Bengt Stenqvist (PRO), Ola Karlsson (PRO), Sten Grack (PRO), Gunnel Nyman Gräff (S) 2:e vice ordförande äldrenämnden, Khashayar Farmanbar (S) oppositionsråd Nacka, Lena Hallengren (S) barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

För mer information, kontakta:
Johanna Kvist
Politisk sekreterare (S)
Tel: 070–0914843
E-post: johanna.kvist@nacka.se

facebook Twitter Email