Nackas stadsbyggnad behöver ny inriktning

När Nacka växer ska också livskvaliteten för våra invånare öka. Det handlar om att utveckla kommunen för framtida generationer med social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet.

– Bostadsbyggande ska leda till ökad livskvalitet för invånarna. Nackas stadsbyggnad behöver därför en ny inriktning. Istället för Alliansens fokus på dyra bostäder vill vi bygga en stad för alla med god tillgång till grönområden, kultur och idrott, säger Khashayar Farmanbar (S) oppositionsråd i Nacka.

Vi vill ha ett Nacka som erbjuder blandade bostadsformer och som redan från början har god planering för äldreboenden, skolor, förskolor, social infrastruktur, idrottsanläggningar och fritidsytor. Stadsplaneringen ska också innefatta goda kommunikationer och kollektivtrafik.

– Vi vill bygga en stad för människor att bo, leva och utvecklas i. Där det finns utrymme för lek på förskolorna och som förser invånarna med jämlika möjligheter till en aktiv fritid. Det ska också vara lätt att pendla till och från Nacka. Stora satsningar på kollektivtrafiken behövs, som fler infartsparkeringar och direktbussar som knyter ihop Nacka med fler platser i Stockholmsregionen, fortsätter Farmanbar.

Nacka har ett fantastiskt läge med närhet till en underbar natur i en blandning av skärgård och sjöar. Socialdemokraterna strävar efter att denna ska komma så många om möjligt till del, bland annat genom att skapa sammanhängande strandpromenader i så stor utsträckning som möjligt.

För att Nackas natur ska finnas kvar för framtida generationer måste kommunen ta sitt ansvar och aktivt arbeta med hållbar utveckling inom alla områden. Det är nödvändigt med en omställning för att vi ska kunna neutralisera utsläppen av växthusgaser och det måste prägla samhällsplaneringen.

– Nacka är Stockholmsregionens tredje största kommun och växer starkt. Att vara i navet av tillväxtsverige kräver ett särskilt ansvar och helhetssyn i all politik och samhällsplanering. Vi vill att Nacka ska bygga stad på ett sätt som säkrar en hållbar framtid både för människorna och miljön, säger Khashayar Farmanbar.

Den 9:e september avgörs inriktningen för Nacka. Vi kommer att byta inriktning på stadsbyggnaden så att utvecklingen av Nacka skapar ökad livskvalitet för invånarna.

facebook Twitter Email