S presenterar historisk idrottssatsning för Nacka

Socialdemokraterna lanserar under fredagen ett historiskt idrottslyft där vi konkret visar var och hur vi vill satsa på idrotten i Nacka.

– Vi har under många år lyft fram stora idrottssatsningar i vår budget för kommunen. Nu när Nacka växer är vi beredda att avstå en del planerade bostäder för att skapa ännu mer förutsättningar för ökad livskvalitet, idrott och kultur, säger Khashayar Farmanbar (S), oppositionsråd i Nacka.

I Nacka blir köerna till olika idrottsaktiviteter allt längre samtidigt som Nacka växer och bygger 13 000 nya bostäder. Det här innebär att vi i framtiden kan förvänta oss en anläggningsbrist för idrottsutövare.

– Vår målsättning är att matcha det behov av idrottsutrymmen som pekas ut i utredningen över vilken kapacitet som behövs de kommande åren, säger Ella Tegsten, 2:e vice ordförande i fritidsnämnden.

En av satsningarna som Socialdemokraterna vill genomföra är att utveckla Nacka IP till ett idrotts- och kulturcampus. En överdäckning av väg 222 på ca 300 m i höjd med Nacka gymnasium gör det möjligt för idrottsytor motsvarande tre 11-spelarplaner på överdäckningen. Det frigör större markyta att använda till ytterligare två 7-spelarplan, större bollhall som har utrymme för läktare vid tävlingar, två ishallar samt en 50m simbassäng. Mer utrymme frigörs också för kulturpark som kan erbjuda experimentell scen för modern och klassisk konst och kultur. Utrymmet skapar också möjlighet till extra exploateringsintäkter.

– Idrottslyftet innehåller satsningar som vi har drivit under den senaste mandatperioden och som vi vill fortsätta med. Den stora nyheten som vi lanserar idag är att vi vill överdäcka ca 300 meter över väg 222 för att skapa mer utrymme för idrott i centrala Nacka, säger Khashayar Farmanbar.

Den S-ledda regeringen ger kommunerna resurser till idrottsutvecklare som ska utveckla idrottsverksamheten. Samtidigt som Socialdemokraterna under nästa mandatperiod aviserar stora välfärdssatsningar som skulle ge Nacka över 180 miljoner kronor. Det möjliggör för kommunen att göra större idrottssatsningar än tidigare.

Läs hela Idrottslyftet!

Kontakt:
Johanna Kvist
Politisk sekreterare
Socialdemokraterna i Nacka
Tel. 070-0914843
E-post: johanna.kvist@nacka.se

facebook Twitter Email