Givande möte om Nackas miljöarbete

Under torsdagen besökte gäster aktiva i miljöorganisationer och policymakare inom miljöområdet Nacka. Gästerna kom från Indonesien, Filippinerna, Indien och Brasilien som är på besök i Sverige där Naturskyddsföreningen står som värd.

Khashayar Farmanbar, Nackas socialdemokratiska kommunalråd i opposition träffade de internationella gästerna för samtal om Nackas och Sveriges miljöarbete, samverkan med miljöorganisationer, samt hur policybeslut kan utformas och omsättas till att bli effektiva klimatåtgärder.

– Det var ett mycket givande möte om finansiella incitamentsmodeller och policy för att öka hållbarheten i byggprojekt. Jag nämnde också Socialdemokraternas krav på hårdare miljökrav vid byggnationer. Exempelvis att bygga med passivhus-standard, att bygga mer hus i trä och ökad stadsodling, säger Khashayar Farmanbar (S).

Från vänster: Khashayar Farmanbar, Teresa Donato Liporace, Susan Gui och Xandra Liza Casambre Bisenio

Deltagare:
Dinna L. Umengan, Executive Director of Tambuyog Development Center, Filippinerna
Susan Gui, Secretary General, Kiara, Indonesien
Teresa Donato Liporace, Programs and Policies Manager, IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, Brasilien
Nimisha Sharma, Programme Associate, CUTS – Consumer Unity and Trust Society, Indien
Xandra Liza Casambre Bisenio, Head, IBON Media and Communications Department, Filippinerna

För mer information, kontakta:
Johanna Kvist
Politisk sekreterare Socialdemokraterna
E-post: johanna.kvist@nacka.se
Tel. 070-0914843

facebook Twitter Email