Ett hållbart Nacka

Socialdemokraterna lägger under måndagen fram sitt budgetförslag för Nacka kommun 2019 på kommunstyrelsens sammanträde.

Nacka ska bli ännu bättre med större fokus på hållbarhet och klimatfrågor, stora satsningar på idrotten i hela Nacka och en ekologisk och social bostadspolitik.

– Vårt mål är att Nacka ska ligga i framkanten av hållbarhetsutvecklingen. Därför behöver vi möjliggöra för företag att i Nacka att testa sina idéer och göra satsningar som är miljö- och klimatsmarta, säger Khashayar Farmanbar (S) oppositionsråd.
Därtill görs satsningar för att öka incitamenten för Nackaborna att agera hållbart i sin vardag. Det innefattar bland annat förenklad sopsortering och ökad användning av solceller.

– I allt vi gör ska det finnas ett hållbarhetsfokus. Det ska genomsyra hela processen från byggandet tills det att ett hus står färdigt och används. När vi anlägger en ny ishall ska energin från den kunna värma upp närliggande fotbollsplan eller bostadshus, fortsätter Farmanbar.

I fokus ligger också idrottsmöjligheterna som sedan länge varit en prioriterad fråga för Socialdemokraterna.

– Vi fortsätter med vårt idrottslyft. I denna budget satsar vi särskilt på centrala Nacka där Sickla IP och Järlahöjden är prioriterade områden. På Järlahöjden vill vi se över flera lösningar för att få in mer idrottsytor. Men det är viktigt att ha jämlika idrottsmöjligheter i hela Nacka, därför satsar vi bland annat på utegym och E-sport i Henriksdal samt cricketbana och utomhusbassäng i Fisksätra, säger Farmanbar.

Nacka växer kraftigt och det är viktigt att kommunen bygger bostäder som människor har råd att bo i. Socialdemokraterna fortsätter att driva frågan om ett kommunalt bostadsbolag så att kommunen kan bestämma vad som ska byggas och hur.

– Bostadsbyggandet ska ske både ekologiskt och socialt hållbart. Vi vill att bebyggelsen ska vara blandad och att invånarna har nära till service samt att miljövänliga material och byggtekniker som trä och passivhus premieras. Våra äldre ska kunna sälja villan den dagen de vill det och unga flytta hemifrån, avslutar Khashayar Farmanbar.

För mer information, kontakta:
Johanna Kvist
Politisk sekreterare (S)
Nacka kommun
Tel. 070-0914843
E-post: johanna.kvist@nacka.se

facebook Twitter Email