Nej till stenkross i Gungviken

Ärendet om att anlägga en stenkross i Gungviken har under början av 2019 varit mycket aktuellt. Socialdemokraterna i Nacka tycker inte att just Gungviken är en optimal placering och som ärendet ser ut just nu kommer de verka för att det inte blir av.

– En stenkross i Gungviken skulle innebära miljöpåverkan som försurning av vattnet, samt att buller, stendamm och de omfattande transporterna blir till stor olägenhet för boende i Fisksätra, Tollare och Saltsjö-Duvnäs. Därför har vi nu tagit beslutet att verka för att den stenkross som diskuterats inte anläggs i Gungviken, säger Khashayar Farmanbar (S), oppositionsråd i Nacka.

Samtidigt är det viktigt att ha med sig att detta handlar om myndighetsutövning. Ett komplett underlag för ärendet kommer troligtvis under mars och det är viktigt att också vänta in detta.

– Till miljö- och stadsbyggnadsnämnden har vi inte fått komplett underlag än, men som ärendet ser ut just nu är vi negativt inställda till en placering om stenkross i Gungviken. Så länge inte underlaget visar på någon stor och avgörande förändring kommer vi verka för att ingen stenkross anläggs i Gungviken, säger Helena Westerling (S), 2:e vice ordförande i miljö- och stadsbyggnadsnämnden.

Men Nacka bygger stad och inte minst tunnelbanebygget kommer göra att mycket sten behöver krossas.

– Det finns en stenkross i Kovik som Frentab driver. Vi vill se över möjligheterna om denna anläggning kan expanderas ytterligare. Vi vill också se om det kan vara möjligt att transportera sten vattenvägen till exempelvis Södertälje där en kross finns, säger Farmanbar.

För mer information, kontakta:
Johanna Kvist
Politisk sekreterare
Tel. 070-0914843
E-post: johanna.kvist@nacka.se

facebook Twitter Email