Alliansen hemlighetsmakeri kan bryta mot lagen

Den 2 mars 2018 lämnades en motion till Nacka kommun som handlade om att utveckla Fisksätra Folkets hus. Denna motion har sedan varit obehandlad och inga rapporter om arbetet har inkommit på väldigt lång tid. En tjänsteskrivelse kom till slut den 7 oktober 2019, där det framgår att den aktuella fastigheten inte längre kan nyttjas eftersom Kommunfullmäktige har beslutat om överlåtelse av fastigheten i samband med nedläggningen av Fisksätraskola. Ärendet om Fisksätraskola kom dock upp som punkt på dagordning för första gången den 13 maj 2019.

Socialdemokraterna i Nacka ställer sig emot hanteringen av motionen och Khashayar Farmanbar (S), kommunalråd i opposition i Nacka, har kommenterat på detta.

– Motionen inlämnades över ett helt år innan Alliansen offentliggjorde sina hemliga planer på nedläggning av Fisksätra skolan och försäljning av dess lokaler. Det är minst sagt undermåligt hanterat, säger Khashayar Farmanbar.

Motionen står på dagordningen att behandlas av kommunfullmäktige den 16 december 2018. I Kommunallagen §35 står följande:

En motion eller ett medborgarförslag ska om möjligt beredas på sådant sätt att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen eller medborgarförslaget väcktes.

– I detta fall har ärendet medvetet senarelagts i strid med kommunallagen bara för att vara till lags för Alliansens hemliga planer för privatisering av Fisksätraskolan. Det är illa från ett demokratiskt perspektiv och ett avsteg från god och rimlig förvaltningskultur, säger Khashayar Farmanbar.

Socialdemokraterna i Nacka menar att det är de styrande politikernas ansvar att arbetsleda på ett sådant sätt att svensk lagstiftning följs i stadshuset. För att detta ska säkerställas måste hanteringen av motioner förbättras i framtiden.

– Nackas invånare ska kunna lita på politikerna kan sköta sitt jobb. Vi kommer ställa hårdare krav på transparens och öppenhet för att säkerställa att Alliansens hemlighetsmakeri inte tvingar tjänstemännen att bryta mot lagen, säger Khashayar Farmanbar.

facebook Twitter Email