Vi tar fight för vattenkvaliteten i länet

På senaste mötet med kommunstyrelsen arbetsutskott blev det klart att Allianspartierna vill att Nacka lämnar Tyresåns vattenvårdsförbund. 

Tyresån är ett av länets största huvudavrinningsområden. Förbundet tar fram åtgärdsförslag, undersöker miljön och informerar om Tyresån. Målet med arbetet är att ”Tyresåns höga naturvärden ska bevaras och utvecklas, även med en ökande befolkning och verksamhet i området”. 

– Rent konkret innebär förbundets arbete att minska problemen med bland annat övergödning, föroreningar, minskad biologisk mångfald och hinder för djur och växter att röra sig igenom sjösystemet, säger Khashayar Farmanbar (S), kommunalråd i opposition i Nacka kommun. 

Socialdemokraterna röstade för att Nacka ska vara kvar och bidra till förbundets arbete. Allianspartierna argumenterade att en liten del av det vatten som Nacka använder direkt påverkas av förbundets verksamhet.  

– Men vårt beteende i Nacka påverkar i allra högsta grad vattenkvaliteten för resten av regionen och våra grannkommuner. I en tid då allt fler inser att vi behöver jobba tillsammans för bättre miljö verkar Nackas högerpartier tro att vi ska isolera oss, säger Farmanbar. 

Ekonomiskt kostar medlemskapet endast 18,5 tusenkronor per år.  

– Därtill är kostnaden på 18,5 tusen kronor försumbart när vi kan få bättre koll på hur våra handlingar påverkar vattenkvaliteten för våra invånare och våra grannkommuners invånare. Regeringen anslår nu dessutom ytterligare 36 miljoner(!) kronor till Nacka i generella statsbidrag, fortsätter Farmanbar. 

facebook Twitter Email