Satsa på välfärdsteknik för äldre

Den 6 februari beslutade regeringen om att godkänna överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner om äldreomsorg – teknik, kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus. Det innebär att regeringen satsar 200 miljoner kronor under 2020 för satsningar på välfärdsteknik för äldre. Arbetet är en del i Agenda 2030 om hållbar utveckling, med fokus på mål 10 om att minska ojämlikheter nationellt. Socialdemokraterna i Nacka har lämnat in ett politikerinitiativ till kommunstyrelsen om att Nacka kommun borde ta del av detta. 

– Välfärdsteknik är framtiden. Det kan förbättra både äldres hälsa och livskvalitet, säger Espen Bjordal (S), 2a vice ordförande Äldrenämnden. 

Espen Bjordal (S), 2a vice ordförande Äldrenämnden

Pengarna som regeringen satsar fördelas efter en fördelningsnyckel som baseras på antal invånare över 80 års ålder, med ett minimibelopp för mindre kommuner. Nacka kommun kommer därmed få ungefär 1,2 miljoner kronor.  

De enda motkraven regeringen har för dessa medel är att kommunen svarar på socialstyrelsens enkät avseende uppföljning av utveckling av e-hälsa och välfärdsteknik, samt att de ekonomiska satsningarna redovisas. 

– Detta är 1,2 miljoner kronor direkt till våra äldre. Vi tycker att det är självklart att Nacka kommun borde ansluta sig till den nationella satsningen. Det kostar oss bokstavligen ingenting och ger så mycket tillbaka, säger Espen Bjordal.

Tio modellkommuner ska utses som får ta del av ytterligare 1,5 miljoner kronor var, utöver de medel som samtliga kommuner redan får i digitala satsningar. Dessa kommuner kommer väljas efter att de redan har arbetat med digitala implementationer och samlat på sig erfarenheter detta. Modellkommunernas kommer uppgift är att dela med sig av sina erfarenheter och ge kunskapsstöd till Sveriges kommuner och regionala stödfunktioner.  

– Vi tror på Nacka som en förebild i arbetet med digitalisering och vi vill att Nacka ska bli ännu bättre. Därför vill vi att Nacka ansöker om dessa pengar och även ansöker om att bli en av de tio modellkommunerna, säger Espen Bjordal. 

facebook Twitter Email