Vi vill att Nacka blir en Klimatkommun

Socialdemokraterna har lämnat in en motion till Nacka kommun om att Nacka ska bli en klimatkommun, genom att ansluta sig till nätverket Klimatkommunerna. 

– Det är vårt uppdrag att se till att kommande generationer har förutsättningar att leva fria, friska och lyckliga liv, säger Helena Westerling (S), 2:e vice ordförande i Miljö- och stadsbyggnadsnämnden. 

Nätverket är en sammanslutning av närmre 40 kommuner som jobbar med klimatfrågan, över både kommun- och partigränser.

I nätverket ingår bl.a. Botkyrka, Nynäshamn, Sollentuna, Stockholm, Södertälje, Upplands Väsby och Värmdö från vår region samt ytterligare ett 30-tal kommuner runt om i Sverige. 

– Det lokala och regionala klimatarbetet är viktigt för att Sverige ska kunna nå uppsatta nationella och internationella klimatmål. Vi vet att gemensamma problem kräver gemensamma lösningar, säger Helena Westerling. 

En grundpelare i verksamheten är nätverksträffar med syfte att skapa en plattform för erfarenhetsutbyte, ny kunskap och inspiration. Tidigare har Klimatkommunerna bland annat samlat information om hur kommuner arbetar med att minska spillet från konstgräs, med stöd från Naturvårdsverket och Beställargruppen för konstgräs.  

Klimatkommunerna har även gjort en översyn av klimatnyckeltalen. Målet för projektet är att göra det lättare för kommuner att jämföra sina resultat på klimatområdet, på samma sätt som vi idag kan jämföra exempelvis insatser inom skola och utbildning.  

– För Nacka är havets mående särskilt viktigt, men vi kan inte rena Östersjön själva, säger Helena Westerling. 

facebook Twitter Email