Vårda Danvikens hospital

Danvikens hospital har en över 500 år gammal historia, då det upprättades på initiativ av kung Gustav Vasa. Kungen skrev i brev om stanken från Helgeandsholmens hospital i mitten av 1550-talet och beordrade staden att flytta ut de sjuka till Danviken och den friska luften där. Detta hus, ersatt 1725 av en nybyggnad i samma slags utformning, är det enda hus, förutom dårhuset längre österut, som finns kvar av den ursprungliga bebyggelsen.  

– Nacka kommun har inte ett överflöd av gamla byggnader kvar. Vi vill att kommunen agerar, så att gamla fina byggnader inte förgås av vanskötsel, säger Mattias Qvarsell (S), 2:e vice ordförande i Kulturnämnden i Nacka kommun. 

Huset har dock stått och förfallit sedan verksamheten upphörde 1916. Byggnaden avvändes senare som lagerlokal, verkstad, kontor med mera. Nu är huset tomt sedan många år.

Olika entreprenörer har försökt ta tag i den låga 1700-tals byggnaden för annat ändamål såsom bostäder, hotellverksamhet eller dylikt. I detta nu har den senaste byggherren gått i konkurs och en förvaltare tillsatts. 

Socialdemokraterna lämnade i torsdags in en motion för att rädda Danvikens hospital. I det ingår att Nacka kommun ska säkerställa att hospitalet förvaltas på ett sätt så att det inte förfaller, att Nacka kommun ska utreda möjligheten att köpa hospitalsbyggnaden samt att utreda möjligheten att ett kulturcentrum inrättas i Danvikens hospital. 

– Kommunen är inte ägare till fastigheten, men väl ansvarig för miljön, för sin kulturhistoria, för framtida generationers bildning. Byggnaden skulle kunna inrymma kulturell verksamhet, vilket delvis löser bristen på kulturlokaler i området, samtidigt som vi värnar en kulturhistoriskt viktig byggnad, säger Mattias Qvarsell.  

facebook Twitter Email