Regeringens Coronastöd ger Nacka plusresultat

Nacka kommun har redovisat det första tertialbokslutet för 2020, alltså en delårsrapport och prognos för årets ekonomiska resultat. Underlaget tar hänsyn till förändrade skatteprognoser och statens alla satsningar finns inräknade. Tertialbokslutet visar en prognos på 156 miljoner kronor ökad vinst utöver budget för helåret för Nacka kommun. 

Socialdemokraterna i Nacka vill att överskottet går till välfärden. Istället planerar den styrande alliansen att gå vidare med nedskärningar i kommunens verksamhet.

– Vår tappra personal kämpar i våra omsorgsverksamheter, socialtjänsten, skolorna och förskolorna, administrationen och allt som krävs för att samhället ska fungera. Därför är det viktigt att det stöd som Nacka får för välfärden också går till just välfärden, säger Khashayar Farmanbar (S), kommunalråd i opposition i Nacka kommun. 

Nacka kommun har hittills under år 2020 fått 202 miljoner kronor mer i statsbidrag än det som var beräknat när kommunen antog sin budget för året. Det motsvarar ca 450 omsorgspersonal i äldreomsorg, eller 410 lärare. En stor del av stadsbidragen är ersättningar för utökade kostnader med anledning av Corona-pandemin. Det leder också till att Nacka kommun få ett årsresultat som är 156 miljoner kronor över det som var budgeterat. 

– Detta är svenska folkets gemensamma skattepengar som ska gå till välfärden. Vi vill stärka äldreomsorgen, så att personalen ska ha rimliga villkor, istället för att ha osäkra sms-anställningar och att tvingas springa mellan olika boenden varje dag. Vi vill att förskolan och skolan ska ge vartenda barn möjlighet att lyckas och att lärare ska hinna utveckla sin pedagogik. Det är så vårt samhälle blir starkt, säger Khashayar Farmanbar 

Det är inte läge att vara dumsnål.

I Nacka har allianspartierna planerat för nedskärningar i verksamheten, vilket har presenterats som ett allmänt besparingsmål. Socialdemokraterna har krävt att de välfärdspengar som Nacka får från regeringen ska gå till välfärden och nedskärningarna ska dras tillbaka. 

– Det är inte läge att vara dumsnål. Att skära ner i verksamheterna och lägga välfärdspengar vi får från regeringen på hög medan vår personal och våra verksamheter kämpar och sliter är inte tecken på långsiktig hållbarhet, utan på oförmåga att prioritera välfärden och ge våra äldre en trygg ålderdom och våra barn en ljus framtid, säger Khashayar Farmanbar. 

Hela Nacka kommuns tertialbokslut går att läsa på denna länk!

facebook Twitter Email