Droganvändning bland unga i Nacka ökar markant

Idag släpptes Stockholmsenkäten, som återigen visar på att Nacka fortsätter toppa listan över unga som använder droger. Samtidigt ökar kriminell verksamhet och våldsdåd i samhället. Polisen ser ett samband mellan våldsdåden och illegal verksamhet, såsom drogförsäljning. 

Narkotikabrukets konsekvenser visar sig på flera sätt i Nacka kommun. Under de senaste veckorna har vi sett flera våldsdåd i Fisksätra. Polisen misstänker att våldsdåden har sin grund i illegal verksamhet, såsom drogförsäljning. 

– Narkotika är inte bara ett problem för den som brukar och personens närstående. Det är också ett problem för hela vårt samhälle. Vi måste stoppa gängens rekrytering av fler ungdomar, där knarkanvändningen bidrar till att finansiera gängen, säger Khashayar Farmanbar (S), kommunalråd i opposition i Nacka kommun.  

Socialdemokraterna har lagt fram flera förslag på hur Nacka kommun kan arbeta mot drogproblematiken. 

– Vi har länge påtalat att vi måste stärka samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och fritid, för att arbeta strukturellt för en ökad trygghet, säger Khashayar Farmanbar. 

Stockholmsenkäten som släpptes idag visar att Danderyd och Nacka fortsätter toppa listan över unga som använder droger. Bland pojkar i årskurs två på gymnasiet i Nacka uppgav 42 % att de någon gång använt narkotika. Det är en markant ökning med 11 procentenheter sen undersökningen 2018. Bland flickor i åk 2 på gymnasiet i Nacka uppger 27 % att de någon gång använt narkotika. Bara i Täby är siffran högre. 

– Tyvärr förstår inte alla konsekvenserna av droger och vissa tror att det finns droger utan bieffekter. Forskning visar tydligt att till exempel cannabisbruket kan öka stress, ångest och depression. Denna enkät visar tydligt att Nacka kommun måste bli avsevärt bättre på att bekämpa droganvändandet och bland ungdomar, säger Khashayar Farmanbar.  

facebook Twitter Email