Nacka rasar i kommunranking av företagsklimat

Service, konkurrens och trygghet är några av de kategorier som företagen ger Nacka kommun underkänt i. Företagsklimatet i kommunen har försämrats till den grad att Nacka rasar i Svenskt Näringslivs egna undersökningar. 
– Nacka har glömt hur det är att driva verksamhet, säger Khashayar Farmanbar (S), kommunalråd i opposition i Nacka kommun. 

Svenskt Näringsliv presenterar varje år kommunranking av företagsklimatet. I undersökningen har företag fått svara på en enkät om företagsklimatet. I år placerades Nacka på plats 76 av 290, vilket är ett stort tapp. År 2017 låg Nacka på plats 3.  

Resultaten för Nacka kommun har försämrats på flera parametrar. Dels upplever företagare att kommunpolitikernas attityder till företagande har försämrats i Nacka. De upplever även en försämrad service och bemötande från kommunen. 

– På bara 3 år har Nacka rasat 73 platser i den nationella kommunrankingen. Allianspartiernas strategi är att växa utan att växa, resulterar i en sämre samhällsservice. Som entreprenör själv vet jag hur värdefullt företagandet är för kommunen och att det är viktigt att vi tar vara på det, säger Khashayar Farmanbar (S), kommunalråd i opposition i Nacka kommun. 

I flera mätpunkter låg Nackas mätningar bland de sämsta i landet. En av dessa punkter är att det saknas konkurrens från kommunen. 

– I Nacka har så mycket privatiserats att kommunen börjat glömma hur det är att driva verksamhet. Det gör att besluten hamnar långt ifrån verkligheten, vilket drabbar välfärdsföretagen. Vi Socialdemokrater har flaggat för detta och lagt motioner om fler kommunala alternativ inom hemtjänst och bostäder, säger Khashayar Farmanbar. 

– Otryggheten påverkar oss alla. Brottsligheten måste bekämpas och regeringen tillför rekordstort tillskott till polisen, men det är kommunens uppgift att stoppa nyrekryteringen av ungdomar genom förebyggande arbete. Det har Nackas högermajoritet uppenbart misslyckats med, säger Khashayar Farmanbar. 

facebook Twitter Email