(S) kräver svar om hiss i Finnboda

Hissen i Finnboda riskerar att inte bli av och alliansen i Nacka har länge skjutit ifrån sig frågan. Det kan drabba boende i området hårt, då tillgängligheten till området är bristfällig. Nu har kommunalråd i opposition Khashayar Farmanbar (S) skickat in en interpellation till kommunfullmäktige för att få svar på vad alliansen planerar att göra. 

På Finnbodaberget finns äldreboende och HSB planerar att bygga ytterligare lägenheter på berget. Tillgängligheten i området är idag bristfällig. Ner till Finnboda hamn, där mataffär, busstation och pendelbåt finns, leder en lång trätrappa. Vägen upp till Finnbodaberget uppfyller dessutom inte tillgänglighetskravet på max 5 % lutning.  

Socialdemokraterna i Nacka har länge drivit frågan om att bygga en hiss i Finnboda. De avser fortfarande att bygget blir av och budgeterar för detta även i sitt budgetförslag för 2021. 

– Det är kommunens ansvar att lösa tillgängligheten för våra invånare. Jag har själv gått den vägen upp. Det är ju brant som i alperna. Det måste lösas, säger Khashayar Farmanbar (S), kommunalråd i opposition i Nacka kommun. 

Planerna för bygget av hissen ser inte ut att bli av, då allianspartierna i Nacka kommun ständigt skjuter ifrån sig frågan. Både de boende och fastighetsägarna som påverkas är HSB och Vimpelkullen, vilka båda har uttryckt intresse till att hissen byggs. Därför har Khashayar Farmanbar (S), kommunalråd i opposition, nu skickat in en interpellation till kommunfullmäktige där han kräver att få svar på vad alliansen avser göra angående hissen. 

– Fastighetsägarna är positiva och politiker i kommunen borde rimligtvis stå upp för Nackabornas intresse. Det är alliansmajoriteten som är bromskloss i att fullfölja planerna med hissbygget. Det är illa! säger Khashayar Farmanbar (S). 

På måndag 12/10 kommer kommunfullmäktige ta upp denna interpellation. Mötet kommer live-sändas och går att följa på Nacka kommuns hemsida www.nacka.se

facebook Twitter Email