Få bort fusket i äldreomsorgen

Äldreomsorgen är en av kommunernas kärnverksamheter och oseriösa omsorgsföretag måste bekämpas för att säkerställa en god äldreomsorg. Den moderatledda majoriteten röstade igenom att vårdföretaget Enklare Vardag skulle få verka fritt i Nacka, trots att företaget fått anmärkningar redan i januari. Nu ryter Inspektionen för vård och omsorg (IVO) ifrån. ”Nackabor måste kunna lita på att få god omsorg i sin kommun”, säger Khashayar Farmanbar (S), kommunalråd i opposition.

I mars 2019 genomförde tidningen Arbetet och Kommunalarbetaren en granskning av företaget Enklare Vardag, som visade omfattande dokumenterat fusk. Personal som hade jobbat från klockan sju på morgonen till halv elva på kvällen fick en lön på enbart 11 000 kronor, helt utan OB-tillägg och semesterersättning. Vidare fanns det lönebesked som visade att en anställd inom företaget har tjänat 14 000 kronor före skatt när de arbetat 260 timmar den månaden. Detta är en timlön på knappt 54 kronor, vilket är 51 kronor mindre än lägstalönen i kollektivavtalet.

Flera kommuner valde att samma år säga upp avtalen med Enklare Vardag. Nacka kommun gjorde en egen granskning av företaget som även den visade på flera allvarliga brister. Socialdemokraterna var bland de partier som därför ville avauktorisera bolaget från att fortsätta verka i Nacka. Den moderatledda majoriteten valde istället att tvinga igenom beslutet och låta Enklare Vardag fortsätta verka i Nacka kommun.

– Vi socialdemokrater slog tidigt larm för detta i äldrenämnden och yrkade på att kommunen omedelbart skulle agera på detta. Trots dessa allvarliga brister har den moderatledda majoriteten låtit vårdföretaget fortsätta verka i Nacka kommun sedan i januari, säger Espen Bjordal (S), gruppledare i äldrenämnden.

Det fanns vid beslutet väl dokumenterat i flera kommuner att Enklare Vardag var ett företag som ägnar sig åt ett omfattande och systematiskt utnyttjande av sin personal. Företaget bröt mot arbetstidslagen och bedrev verksamhet på ett sätt som var helt oacceptabelt enligt Nackas auktorisationsvillkor.

– Om varken lag eller kommunens egna regler är tillräckliga för att avbryta verksamhet kan man ju undra hur långt ett företag måste gå för att de ska gå över gränsen för vad som är oanständigt, säger Khashayar Farmanbar (S), kommunalråd i opposition.

Andra kommuner valde att avauktorisera bolaget, men allianspartierna i Nacka lät bolaget fortsätta med en varning. IVO, Inspektionen för vård och omsorg, har nu fattat beslut att bolaget inte får verka på grund av omfattande fusk. Bolaget kommer inte att kunna fortsätta sin verksamhet från 1 november. Därmed har ett bolag med konstaterat fusk kunnat inkassera pengar från Nackas skattebetalare i ett och ett halvt år i Nacka.

– En kommun måste skydda sina äldre från fuskande bolag. Allianspartierna lät fuskarna fortsätta i Nacka i över ett och ett halvt år trots tydliga bevis. Det har gått så långt nu att IVO tvingar Nacka att kasta ut fuskarna. Nackaborna förtjänar sannerligen bättre, säger Farmanbar.


Fakta-ruta

Efter att äldrenämnden i Nacka kommun fick kännedom om ovanstående inledde kommunen en särskild granskning av företagets verksamhet i Nacka. De brister som har uppmärksammats vid granskningen av Enklare Vardags verksamhet i Nacka är:

  • Den sociala dokumentationen följer inte Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd vilket är ett krav enligt auktorisationsvillkor nummer 27.
  • Anordnaren kan inte säkerställa att kunderna får hjälp utifrån biståndsbedömt behov och gällande beställning.
  • Anordnaren har under lång tid haft en objektsanställning till en kund vilket strider mot auktorisationsvillkor 24. Ledningen har inte haft tillräcklig kontakt med den anställda för att säkerställa att kunden faktiskt får hjälp. Vid minst tre tillfällen har den anställda inte varit hemma hos kund och utfört insatser trots in- och utkvittering mot NFC-etikett.
  • Felaktig användning av mobil återrapportering gällande registrering mot NFC etikett i enlighet med villkor 12.
  • Anordnaren har inte tillräckligt antal introducerad personal för att kund ska känna trygg vid ordinarie personals frånvaro. Detta strider mot auktorisationsvillkor 21 som anger att anordnare ska arbeta utifrån Socialstyrelsens allmänna råd om värdegrunden i socialtjänstens omsorg om äldre.
  • 30 oktober kommer Enklare Vardag avauktoriseras i Nacka, men redan januari 2020 avslog IVO Enklare vardags ansökan om tillstånd att fortsätta bedriva verksamhet. Trots det lät kommunen fortsätta bedriva verksamhet i Nacka.
facebook Twitter Email