Dämpa bullret vid Fisksätra station

Nackas kommunfullmäktige behandlade vid sitt möte den 1 februari detaljplan för Fisksätra station med huvudsakliga syftet att bygga dubbelspår på Saltsjöbanan för att kunna öka turtätheten. 

I detaljplaneförslaget anges att bullret på många platser kommer att ligga över riktvärden och att detta ska åtgärdas genom inglasning av ett flertal balkonger. 

– Men det innebär ju att barnen som leker ute på lekplatserna, människorna som går på centrum eller de som vill använda sina balkonger en varm sommardag utan att vara instängda kommer att drabbas av buller, konstaterar Khashayar Farmanbar (S), kommunalråd i opposition i Nacka. 

Socialdemokraterna lyckades tillsammans med NL, Mp och V att återremittera, det vill säga skicka tillbaka detaljplanen, för omarbetning. 

– Vi vill att bullerdämpning ska krävas vid källan och inte genom inglasning av balkonger, säger Farmanbar. 

facebook Twitter Email