”Självklart att vi ställer oss bakom upproret Rädda TjejCompaniet”

Fritidsnämnden tog förra året beslut om att dra tillbaka stöder för flera verksamheter för unga: Katthemmet i Fisksätra, Träffpunkt Velamsund, Nacka ridklubb, Träffpunkt Alphyddan, Nacka dans och teater, Tjejforum Fisksätra, Föreningen Darra musik och dans, samt Tjejkompaniet Järla. 

Socialdemokraterna röstade emot besparingen av den öppna fritidsverksamheten. Direktivet om besparingar kom från Kommunstyrelsen i Nacka, där en generell besparing på 5 % i alla nämnder beslutades om. 

– Den öppna fritidsverksamheten är ett komplement till fritidsgårdar som möjliggör jämlikt utbud av aktiviteter av meningsfulla fritidsaktiviteter. Den öppna fritidsverksamheten som besparas i förslaget riktar sig till grupper öppna insatser som ofta har svårt att nå framförallt unga tjejer. Att dessa aktörer istället ska söka medel för att bli en fritidsgård på entreprenad känns otroligt, skrev Ella Tegsten (S), gruppledare i Fritidsnämnden i Nacka, till protokollet. 

– Den öppna fritidsverksamheten är ett komplement till fritidsgårdar som möjliggör jämlikt utbud av aktiviteter av meningsfulla fritidsaktiviteter. Den öppna fritidsverksamheten som besparas i förslaget riktar sig till grupper öppna insatser som ofta har svårt att nå framförallt unga tjejer. Att dessa aktörer istället ska söka medel för att bli en fritidsgård på entreprenad känns otroligt, skrev Ella Tegsten (S), gruppledare i Fritidsnämnden i Nacka, till protokollet. 

TjejCompaniet är nu i behov av finansiering och letar efter ny lokal till hösten. Verksamheten riskerar annars att helt behöva stänga ner. Nu har även upproret ”Rädda TjejCompaniet” startats. 

– Det blir tydligt nu att allt fler av kommunens viktiga verksamheter tvingas till nedskärningar eller nedstängningar. Skolor, förskolor och fritidsverksamhet har under flera år lagts ner och fler står på kö. Vi är många Nackabor som vill stoppa denna våg av nedläggningar och nedmontering av kommunens verksamheter. Det är självklart att vi ställer oss bakom upproret ”Rädda TjejCompaniet”, säger Khashayar Farmanbar (S), kommunalråd i opposition i Nacka.

facebook Twitter Email