Äntligen träningsbana för Cricket

Idrotten cricket har under de senaste åren vuxit i popularitet. En nationalarena planeras i bland annat Botkyrka som samfinansieras med Huddinge kommun. I Fisksätra finns det redan etablerade lag inom idrotten och en efterfrågan på träningsmöjligheter i närområdet. 

– Cricket är en växande idrott som vunnit stor popularitet. Det idrottsengagemang vi ser i Fisksätra behöver stödjas i närområdet, säger Khashayar Farmanbar (S), kommunalråd i Opposition i Nacka. 

En fullstor cricketplan kräver stora ytor och det kan vara svårt att hitta rätt utrymme, men en träningsbana för cricket kan anläggas på avsevärt mindre yta. 

Ända sedan 2014 har Socialdemokraterna föreslagit att en cricketbana ska anläggas i Fisksätra området. 

– Politiken och stadsbyggnaden måste bli bättre på att hänga med idrottsrörelsens efterfrågan. Det är både en fråga om att möjliggöra för elitidrott, men även hälsa, fritid och livskvalitet för alla Nackabor. 

Förslaget har även funnits finansierat i Socialdemokraternas skuggbudget. År 2021 blev året då Nackas kommunfullmäktige äntligen fattade beslut om att bygga en cricketbana i Fisksätraområdet. 

– Det går att påverka även i opposition. Det tog många år, men äntligen lyckades vi släpa allianspartierna till grinden, säger Farmanbar.

facebook Twitter Email