Det nya sättet.

I november 2021 uppdaterades Socialdemokraternas stadgar på partikongressen och alla andra stagar slutade att gälla samma dag. Redan år 2017 valde partikongressen att riva alla lokala stadgar som tidigare beslutats lokalt. Det här gör att lokala avarter har försvunnit och att hela partiet jobbar utefter partiets normalstadgar. För att en arbetarekommun eller förening ska kunna besluta om tilläggsstadgar behöver man ansöka om dispens hos partistyrelsen.  
 
De nya stadgarna innehåller 64 sidor matnyttig information kring hur alla Socialdemokratiska organisationer ska skötas och vad vi förväntas göra.  
 
På sida 36 paragraf 4 moment 1 kan vi läsa följande  
“Arbetarekommunens styrelse handhar ledningen av verksamheten i överensstämmelse med dessa stadgar och av arbetarekommunen, distriktskongressen och partikongressen fattade beslut. Styrelsens uppgift är härvid att agitera för partiet och dess politik, att utarbeta kommunalpolitiska program, att ansvara för arbetarekommunens ekonomi och medlemsadministration samt att stödja de socialdemokratiska föreningarnas verksamhet.” 
 
Detta innebär att från och med november i år får arbetarekommunens styrelse enbart jobba efter de nya stadgarna. Detta gäller även för alla de Socialdemokratiska förningarna vilket vi kan läsa på sida 40 paragraf 4 moment 1 
 
“Föreningens styrelse handhar föreningens verksamhet i överensstämmelse med dessa stadgar och av föreningen fattade beslut. Styrelsens uppgift är härvid att bilda opinion för partiet och dess politik, att utveckla medlemskapets värde, att befrämja ett aktivt och öppet partiarbete inom föreningen samt att svara för att medlemmarna ges möjligheter att påverka partiets hållning i aktuella politiska frågor och aktivt delta i utformningen av föreningens verksamhet.”  
 
Så nu säger vi ut med det gamla och in med det nya.  
Bifogat ser ni de nya stadgarna som nu gäller för alla oss Socialdemokrater, oavsett tidigare skrivelser. 

Stadgar | Socialdemokraterna

facebook Twitter Email